#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Overdenkingen

Wie mag er in jouw sjalom?

In Genesis 25 tot 35 staat het woelige leven van Jakob beschreven, die later Israël werd genoemd. Na al zijn moeiten vindt hij uiteindelijk rust in het land Kanaän. En dan lezen we in Genesis 37 het volgende:

3 Omdat Israël al oud was toen Jozef werd geboren, hield hij meer van Jozef dan van zijn andere zonen, en hij had een prachtig bovenkleed voor hem laten maken in allerlei kleuren. 4 De broers zagen wel dat hun vader het meest van Jozef hield. Daarom konden ze Jozef niet uitstaan en kon er geen vriendelijk woord voor hem af.

Door: Arie-Jan Mulder

Kleding heeft in die cultuur een veel grotere betekenis dan wij gewend zijn. Kleding laat zien wat iemands plek is in de groep of in de maatschappij. Jakob bekleedt Jozef dus met een soort koninklijke waardigheid die hem verheft boven zijn andere zonen. Daardoor wordt de verhouding met de andere zoons verstoord, en er kan geen vriendelijk woord voor hem af. Als we dat letterlijk vertalen, dan staat er: ze konden niet met hem spreken tot vrede.

Dat is een uitdrukking met een diepe lading. Het bijbelse begrip sjalom (vrede) is geen zaak van gevoel, of van innerlijke vrede, maar van hechte verhoudingen tussen mensen. Het heeft te maken met keuzes die je maakt om je te verbinden met anderen. Geen sjalom spreken betekent: niet je leven met elkaar willen delen. De ander hoort er gewoon niet meer bij. Jozef wordt tot een buitenstaander en een vijand gemaakt. De andere broers hebben hun eigen sjalom met elkaar, en Jozef valt daar buiten.

Ze laten daarmee heel menselijk gedrag zien. We maken eigenlijk allemaal wel onderscheid tussen mensen met wie we ons verbonden voelen, en mensen buiten die kring. Dat kan leiden tot groepsgedrag waarbij de mensen binnen de groep anders worden behandeld dan mensen buiten de groep. Dat zien we op alle terreinen in het leven. Voetbal, bijvoorbeeld, kan op zich een leuk spel zijn, maar de manier waarop voetbalfans een soort stammenoorlog kunnen voeren met supporters van een andere vereniging heeft natuurlijk niets meer met het spel zelf te maken.

Maar laten we ons niet vergissen, want ook onder de navolgers van Christus vinden zulke stammenoorlogen plaats. Bijvoorbeeld: wij hebben de juiste leer, of de juiste manier van aanbidden, en de anderen hebben het helemaal mis. Dan doen we precies hetzelfde als voetbalhooligans en de broers van Jozef: we sluiten de ander buiten onze eigen sjalom, en zijn het uiteraard helemaal met elkaar eens over hoe goed wij zijn en hoe slecht die ander is. En dan kunnen we allerlei lelijke dingen over de ander denken en zeggen en hem zelfs letterlijk kwaad doen. Zo werden bijvoorbeeld tijdens de reformatie medegelovigen met een enigszins afwijkende mening als tegenstanders beschouwd en zelfs vermoord!

God biedt zijn sjalom aan aan alle mensen. Dan past het ons niet om kieskeuriger zijn dan God. Het is niet altijd makkelijk, maar het idee is toch echt dat we niemand buitensluiten uit onze sjalom. Zoals Paulus schrijft: Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. (Rom. 12:18). Een ander kan jou buitensluiten, maar jij hoort nooit een ander buiten te sluiten. De liefde van God, en dus ook de liefde van Gods kinderen, strekt zich uit naar alle mensen.

Laten we liefhebben.

Arie-Jan Mulder is de auteur van ‘Het evangelie van Jozef’, een verrassend boek over Jozef en zijn broers:
Info: www.delepelaar.org

Reageren


Marten Dek

11-03-2018 04:17
Jezus is Heer van de Sabbat.
De Sabbat voor de mens gemaakt.
Ik daag u uit de zondag te bewijzen vanuit Gods Woord.
Zo u dat kunt heeft u met verkoop van mijn schip een bak met geld om ????????????????????
Want dan is mijn kostbaar bezit van u.
Met vr. gr.
Marten Dek.
Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
DIES DOMINI
Over de heiliging van de zondag

? HOOFDSTUK 4
- DIES HOMINI - Dag van de mens

? ARTIKEL 3
- De rustdag

« terug | verder »
ARTIKEL 3 - De rustdag
64
Gedurende enkele eeuwen was de zondag voor de christenen alleen een dag voor de eredienst zonder dat zij er ook het specifieke karakter van de sabbatsrust aan konden verbinden. Pas in de vierde eeuw erkende het Romeinse keizerrijk het weekritme door te bepalen dat op
===============================================
@@@@ "dag van de zon" @@@@
========================================================================de rechters,
de stadsbevolking en de onderscheiden beroepsgroepen het werk achterwege moesten laten.
1
De Christenen verheugden zich erover, dat zo de belemmeringen die van hen soms bij het in acht nemen van de dag des Heren heldenmoed gevraagd had, opgeheven werden. Sindsdien konden zij zich vrijelijk wijden aan het gemeenschappelijk gebed.
2
================================================
Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om de mens,
Met vr. gr.
Marten Dek.
Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
DIES DOMINI
Over de heiliging van de zondag

? HOOFDSTUK 4
- DIES HOMINI - Dag van de mens

? ARTIKEL 3
- De rustdag

« terug | verder »
ARTIKEL 3 - De rustdag
64
Gedurende enkele eeuwen was de zondag voor de christenen alleen een dag voor de eredienst zonder dat zij er ook het specifieke karakter van de sabbatsrust aan konden verbinden. Pas in de vierde eeuw erkende het Romeinse keizerrijk het weekritme door te bepalen dat op
===============================================
@@@@ "dag van de zon" @@@@
========================================================================de rechters,
de stadsbevolking en de onderscheiden beroepsgroepen het werk achterwege moesten laten.
1
De Christenen verheugden zich erover, dat zo de belemmeringen die van hen soms bij het in acht nemen van de dag des Heren heldenmoed gevraagd had, opgeheven werden. Sindsdien konden zij zich vrijelijk wijden aan het gemeenschappelijk gebed.
2
================================================
Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om de mens,
Met vr. gr.
Marten Dek.
Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
DIES DOMINI
Over de heiliging van de zondag

? HOOFDSTUK 4
- DIES HOMINI - Dag van de mens

? ARTIKEL 3
- De rustdag

« terug | verder »
ARTIKEL 3 - De rustdag
64
Gedurende enkele eeuwen was de zondag voor de christenen alleen een dag voor de eredienst zonder dat zij er ook het specifieke karakter van de sabbatsrust aan konden verbinden. Pas in de vierde eeuw erkende het Romeinse keizerrijk het weekritme door te bepalen dat op
===============================================
@@@@ "dag van de zon" @@@@
========================================================================de rechters,
de stadsbevolking en de onderscheiden beroepsgroepen het werk achterwege moesten laten.
1
De Christenen verheugden zich erover, dat zo de belemmeringen die van hen soms bij het in acht nemen van de dag des Heren heldenmoed gevraagd had, opgeheven werden. Sindsdien konden zij zich vrijelijk wijden aan het gemeenschappelijk gebed.
2
================================================
Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om de mens,
Met vr. gr.
Marten Dek.

Marten Dek

11-03-2018 04:17
Jezus is Heer van de Sabbat.
De Sabbat voor de mens gemaakt.
Ik daag u uit de zondag te bewijzen vanuit Gods Woord.
Zo u dat kunt heeft u met verkoop van mijn schip een bak met geld om ????????????????????
Want dan is mijn kostbaar bezit van u.
Met vr. gr.
Marten Dek.
Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
DIES DOMINI
Over de heiliging van de zondag

? HOOFDSTUK 4
- DIES HOMINI - Dag van de mens

? ARTIKEL 3
- De rustdag

« terug | verder »
ARTIKEL 3 - De rustdag
64
Gedurende enkele eeuwen was de zondag voor de christenen alleen een dag voor de eredienst zonder dat zij er ook het specifieke karakter van de sabbatsrust aan konden verbinden. Pas in de vierde eeuw erkende het Romeinse keizerrijk het weekritme door te bepalen dat op
===============================================
@@@@ "dag van de zon" @@@@
========================================================================de rechters,
de stadsbevolking en de onderscheiden beroepsgroepen het werk achterwege moesten laten.
1
De Christenen verheugden zich erover, dat zo de belemmeringen die van hen soms bij het in acht nemen van de dag des Heren heldenmoed gevraagd had, opgeheven werden. Sindsdien konden zij zich vrijelijk wijden aan het gemeenschappelijk gebed.
2
================================================
Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om de mens,
Met vr. gr.
Marten Dek.
Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
DIES DOMINI
Over de heiliging van de zondag

? HOOFDSTUK 4
- DIES HOMINI - Dag van de mens

? ARTIKEL 3
- De rustdag

« terug | verder »
ARTIKEL 3 - De rustdag
64
Gedurende enkele eeuwen was de zondag voor de christenen alleen een dag voor de eredienst zonder dat zij er ook het specifieke karakter van de sabbatsrust aan konden verbinden. Pas in de vierde eeuw erkende het Romeinse keizerrijk het weekritme door te bepalen dat op
===============================================
@@@@ "dag van de zon" @@@@
========================================================================de rechters,
de stadsbevolking en de onderscheiden beroepsgroepen het werk achterwege moesten laten.
1
De Christenen verheugden zich erover, dat zo de belemmeringen die van hen soms bij het in acht nemen van de dag des Heren heldenmoed gevraagd had, opgeheven werden. Sindsdien konden zij zich vrijelijk wijden aan het gemeenschappelijk gebed.
2
================================================
Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om de mens,
Met vr. gr.
Marten Dek.
Mattheus 15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.
DIES DOMINI
Over de heiliging van de zondag

? HOOFDSTUK 4
- DIES HOMINI - Dag van de mens

? ARTIKEL 3
- De rustdag

« terug | verder »
ARTIKEL 3 - De rustdag
64
Gedurende enkele eeuwen was de zondag voor de christenen alleen een dag voor de eredienst zonder dat zij er ook het specifieke karakter van de sabbatsrust aan konden verbinden. Pas in de vierde eeuw erkende het Romeinse keizerrijk het weekritme door te bepalen dat op
===============================================
@@@@ "dag van de zon" @@@@
========================================================================de rechters,
de stadsbevolking en de onderscheiden beroepsgroepen het werk achterwege moesten laten.
1
De Christenen verheugden zich erover, dat zo de belemmeringen die van hen soms bij het in acht nemen van de dag des Heren heldenmoed gevraagd had, opgeheven werden. Sindsdien konden zij zich vrijelijk wijden aan het gemeenschappelijk gebed.
2
================================================
Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om de mens,
Met vr. gr.
Marten Dek.

Lilly

28-11-2016 09:40
Sjalom!

Nicole

27-11-2016 07:36
De vraag is niet wie mag in mijn shalom zijn maar wie wil er in zijn .

Henri Rook

25-11-2016 12:56
De HERE geve u Zijn zegen en bescherming; de HERE geve u Zijn nabijheid en inzicht; de HERE geve u Zijn genade; laat de HERE Zijn oog op u gericht houden en u vrede geven.
Sjalom aan iedereen!!!
De Hogepriesterlijke zegen die wij ook aan elkaar mogen geven.
Ik raak er steeds meer aan gewend om bij het schrijven van een brief na de aanhef allereerst te beginnen met Gods zegen uit te spreken. Dit voelt erg goed omdat je dan vanuit de liefde(die in je hart is gegraveerd door de Heilige Geest) gaat schrijven en het invloed heeft over de woorden die je schrijft.

Op Facebook hebben we bv vaak veel vrienden, ook nogal eens van diverse pluimages. Meest hebben we deze 'digitale' vrienden nooit ontmoet. Hier ligt het gevaar in dat discussies snel heftig worden, er snel gewezen wordt, taal gebruikt wordt wat je rechtstreeks niet zou uitspreken en mis je zeker de liefde erin, de willekeur, de afkeur. Van Dale heeft het nieuwe woord hiervoor opgenomen 'internettrol'. Kort gezegd zaken schrijven die je persoonlijk niet zou uitspreken.
Voor ons blijft hierin dat wat we er in gedachten al niet goed is, uitgesproken of niet het voor God gelijk is. Voorbeeld: wie een oog op een ander laat vallen heeft in hart al echtbreuk gepleegd.

Elkaar vriendelijk groeten, zegen geven of sjalom wensen een goede wijze elkaar te respecteren, te bemoedigen en op gelijke hoogte te zetten.

Aan al mijn naasten: Sjalom! Uw broer in Christus, Henri.