#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Uw mening

064 Lutherse kerk Riga: geen vrouwen in het ambt

De Evangelisch-Lutherse kerk in Noord-Duitsland stopt met financiële steun aan de Evangelisch Lutherse kerk van Letland. Achtergrond is het besluit van de Letse synode om de inwijding van vrouwen voor het ambt af te schaffen. Duitsland blijft echter het kerkelijk leven en het werk van de kerk in Letland met 65.000 euro per jaar ondersteunen. Iets minder dan de helft van dat bedrag werd tot nu toe verdeeld door de leiding van de Letse kerk in Riga. Dat zal in de toekomst niet meer gebeuren.
 
Met de afschaffing van vrouwen in het ambt heeft de Letse kerk een beslissing genomen tegen de wens van de Lutherse Wereldfederatie en de Gemeenschap van Evangelische Kerken in Europa. Verdere partnerschappen alsmede de steun de Theologische Faculteit in Riga worden niet beëindigd.

Foto: Aartsbisschop Janis Vanags van Letland.

Uw mening: 064-Ik vind het goed dat vrouwen in kerken voorgaan!


Reageren