#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Aanbidding

Wat de toekomst brenge moge!

Westlands Mannenkoor & Samenzang o.l.v. Hans de Wit

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister
als ik in de hemel kom!

Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand'len,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.

Waar de weg mij brenge moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

(c) Joh. de Heer & Zn
Tekst: J. v.d. Waals (1863-1922)
Muziek: J. Zundel (1870)

Reageren


BASTIAAN

21-05-2019 09:26
Wat de toekomst brengen moge,
mij Geleidt Des Heren Hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.

Toch zijn er helaas nog vele gelovigen in 2019 die voor de toekomst niet te rade gaan bij de Woorden van Jeshua maar even later de hand laten lezen bij waarzeggers.

Hoevelen van u lezen niet dagelijks de misleidende Horoscoop in hun krant of tijdschrift? Wat de toekomst brengen moge? Wat leert de Bijbel hierover? Lees de 22 hoofdstukken van het Boek Openbaring en u hebt alle begeerde antwoorden!

Wat leert de Bijbel nog meer?

WAARZEGGERIJ
Zowel het Oude als het Nieuwe Testament verbiedt ten sterkste om je NOOIT in te laten met Sterrenwichelaars en andere Toverij want dit is een gruwel voor de Here en zal je eigen leven zeer schaden.

Kijk maar naar het leven van Koning Saul die door een geestenbezweerder, een heks te Endor, de Profeet Samuel raadpleegde. Het lukte maar Saul vond als gevolg daarvan de volgende dag samen met zijn zonen de dood als gevolg van deze zware zonde: Te raden gaan bij een heks?
Lees 1 Samuel hoofdstuk 28.

En lees vooral Deuteronomium hoofdstuk 13 en 18.

Wat las ik in Jesaja 8:19...En wanneer men tot u zegt: Vraagt de Geesten van Doden en de Waarzeggende geesten, die daar piepen en mompelen - zal een volk niet zijn God vragen? Zal men voor de levenden de doden vragen?

Jesaja 8:20 Tot de TORAH/Wet en tot de Getuigenis! Voor wie niet spreekt naar dit woord, is er geen dageraad!!!

Lees ook Jesaja 47 vers 13 lees ik: Uw wijsheid en uw kennis zijn het, die u Verleid hebben, zodat gij bij uzelf zei: Ik ben het en niemand anders. 11 Maar u overkomt een Onheil, dat gij niet weet te bezweren; u overvalt een Verderf, dat gij niet vermoogt te verzoenen; u overkomt plotseling een Verwoesting, waarvan gij geen vermoeden had.

12 Houdt maar aan met uw Bezweringen en met de talrijke Toverijen waarmede gij u van jongs
af hebt Afgetobd; misschien kunt gij iets bereiken, misschien jaagt gij schrik aan.

13 Gij hebt u afgesloofd met uw vele plannen; laten nu opstaan en u redden, zij die de hemel indelen, die de sterren waarnemen, die Maand voor Maand doen weten wat u overkomen zal.

14 Zie, zij zijn als Stoppelen, die het vuur verbrandt, zij kunnen hun leven niet redden uit de macht der vlammen; het is geen kolengloed om zich te warmen, geen vuur om daarbij te zitten.

15 Dat hebt gij nu aan hen om wie gij u hebt afgetobd, met wie gij van jongs af handel hebt gedreven; ieder van hen Dwaalt zijn eigen kant uit, zonder dat iemand u redt.

Lees in het Nieuwe Testament Handelingen 8 VERS 4-25 over Simon de Tovenaar.

Lees in het Nieuwe Testament Handelingen 13 vers 6-12 over Elymas de Tovenaar.

Kijk eens in uw lectuurmand, in uw boekenkast of daar Occulte boeken en tijdschriften zijn. Ook occulte video's kunnen uw geloofsleven ruïneren.

Doe wat de nieuw bekeerden in Handelingen deden met die duivelse toverboeken en tijdschriften en films...

Handelingen 19...13-20 De zonen van Skevas

13 En ook enige van de rondreizende Joodse geestenbezweerders waagden het over hen, die zulke boze geesten hadden, de naam van de Here Jeshua te noemen met de woorden: Ik bezweer u
bij de Jeshua, die Paulus predikt.

14 Het waren nu zeven zonen van een zekere Skevas, een Joodse overpriester, die dit deden. Maar de boze geest antwoordde en zeide tot hen: Jeshua ken ik en van Paulus weet ik, maar wie zijt gij?

16 En de mens, in wie de boze geest was, sprong op hen af, overweldigde hen tezamen en bleek zoveel sterker dan zij, dat zij zonder kleren en gewond uit dat huis moesten vluchten.

17 En dit werd bekend aan allen, Joden en Grieken, die te Efeze woonden, en vrees overviel hen allen, en de Naam van de Here Jeshua werd grootgemaakt;

18 en velen van hen, die gelovig geworden waren, kwamen hun Schuld Belijden en Uitspreken wat zij bedreven hadden.

19 En enigen van degenen, die Toverkunsten hadden uitgeoefend, brachten hun Boeken bijeen en Verbrandden ze ten aanschouwen van allen. En men berekende de waarde ervan en stelde die vast op Vijftigduizend zilverstukken.

20 Zo wies het woord des Heren krachtig en het werd sterker.

In de Naam van Jeshua overwinnen wij satan! Marcus 16.