#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Hulpverlening

Handleiding voor jongeren over vluchtelingen

ZOA en Micha Nederland samen komen voor jeugdgroepen met de handleiding ‘Recht doen aan vluchtelingen’. Daarmee kunnen jeugdleiders drie bijeenkomsten houden voor hun club, vereniging of catechesegroep. Die meetings met lessen zijn bedoeld om het denken van jongeren van 14 tot 16 jaar te stimuleren en te activeren voor de samenleving.

Het gaat om recht en onrecht en vluchtelingen ver weg en dichtbij, alsmede actuele en concrete vragen en antwoorden daarop. Het werkboek is een aanvulling op de Micha Young-cursus.

„In deze bijeenkomsten willen we de vluchtelingen een gezicht geven en jongeren aanmoedigen voor hen in beweging te komen”, zegt ZOA-medewerker Henrieke Buit. Zij denkt dat via de opdrachten in de handleiding jongeren iets zelf ervaren van wat een vluchteling meemaakt. “Jongeren kunnen leren dat ze niet alle problemen hoeven op te lossen, wel iets kunnen betekenen voor mensen die alles achter moesten laten”, zegt ze.


Reageren