#T - Grootsgedrukt
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee
Agenda:   Conferenties & Cursussen ||  Concerten ||  Evenementen ||  Bericht aanbieden

Bijbelse beloften

Eenzaamheid

Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Matthéüs 11:28-30

Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u. Johannes 14:18

Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten Hebreeën 13:5b

En verder: Jesaja 41:10, Nahum 1:7, Psalm 31:8, Psalm 46:1, Psalm 103:13, Matthéüs 28:20, Johannes 16:22, Romeinen 8:35-39.


Reageren