#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Buitenland

Noorse kerk distantieert zich van Luther

De Kerk van Noorwegen, tot 2012 staatskerk, heeft afstand genomen van Luthers uitspraken over de Joden, melden het Reformatorisch Dagblad en Nederlands Dagblad. Zij deed dat i.v.m. de viering van vijfhonderd jaar Reformatie. "In het Reformatiejaar 2017 moeten wij als kerk duidelijk afstand nemen van het anti-judaïsme dat Luther naliet," aldus de synode in de verklaring.

Luther liet Germaanse prinsen weten om 7 maatregelen uit te voeren tegen de Joden:
1. Verbrand Joodse huizen, scholen en synagogen.
2. Laat Joden wonen in aparte nederzettingen.
3. Neem alle Joodse literatuur in beslag die god-onterend is.
4. Neem rabbi’s het recht af om onderwijs te geven.
5. Beloof Joden geen vrijgeleide zodat ze het Judaïsme niet verder kunnen verspreiden.
6. Neem Joden hun rijkdom af.
7. Laat Joden verplicht voor je werken als boetedoening voor de dood van Christus.

De Nazi's hebben die adviezen één op één overgenomen.

Reageren


Willem-de-Boer

04-12-2016 09:26
Toch ontluisterend te lezen dat de Kristallnacht door Luther is voorbereid. En dan te bedenken dat er lieden zijn die de Rooms Katholieke kerk in zijn geheel voor de antichrist houden. Dat zijn net zulke misleiders als de lieden die beweren dat de gemeente voor de grote verdrukking zal worden opgenomen.

Annie van de Vliert

03-12-2016 01:26
Heel goed dat de houding van Luther t.o.v. de Joden telkens benadrukt wordt. Het wordt tijd dat de kerk zich bekeerd van haar goddeloze antisemitische fundamenten waar een gigantische christelijke saus laag overheen is gesmeerd. Het wordt tijd terug te keren naar onze Hebreeuwse fundamenten om gezamenlijk onze vijand aan te kunnen. Schuldbekentenis uiten naar de Joden om wat wij hen hebben aangedaan is nog maar een begin. Over deze keiharde werkelijkheid heenlopen is wederom het leed ontkennen. Misschien moeten wij onze zelf-geformuleerde theologie eens onder de loep nemen en ontdoen van alles wat niet bijbels is. De balk uit onze ogen halen en de splinter hierbij niet vergeten omdat de islam een gevaar is wat ons allen bedreigt. Misschien gaat dit spreekwoord in beide gevallen op. We hebben een klus te klaren...

Kommers

03-12-2016 08:17
Waarom steeds maar weer de houding van Luther t.o.v. de Joden benadrukken? Ook over de islam liet hij zich uit: "de islam is het werk van de duivel". Deze visie van Luther wordt niet benadrukt omdat veel protestantse kerken en predikanten de islam als bondgenoot omarmen.