#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Bijbelse beloften

Echtgenoten

Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot een vlees zijn. En zij beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw, maar zij schaamden zich voor elkaar niet. Genesis 2:24,25

Geniet het leven met de vrouw die gij liefhebt, al de dagen des ijdelen levens, die Hij u geeft onder de zon. Prediker 9:9a

Desgelijks gij , mannen, leeft verstandig met uw vrouwen, als met brozer vaatwerk, en bewijst haar eer, daar zij ook medeërfgenamen zijn van de genade des levens, opdat uw gebeden niet belemmerd worden. 1 Petrus 3:7

En verder: Psalm 128:3,4, Spreuken 5:18,19, 1 Corinthiërs 11:3, Efeziërs 5:25-33, Colossenzen 3:19.

Reageren


Herman Degenhart

14-04-2018 08:40
Vroeger hoefde je dit soort zaken niet uit te leggen. Het was voor eenieder volkomen vanzelfsprekend. Maar nu moet je het wel uitleggen. Een huwelijk is een verbintenis tussen een man en een vrouw. Niet tussen twee mannen of twee vrouwen. Dat is een karikatuur, een bespotting van het huwelijk. Niets meer, maar ook niets minder.