#Tb 15 euro gift
Enquête: 099-Is seks voor het huwelijk toegestaan? Ja Nee

Relatie

Hoe vind je een partner?

Kunnen christenen en Messiaanse Joden wat dat betreft iets leren van orthodoxe Joden? Als voorganger van een Messiaanse gemeente in Jaffa kan ik het weten. Onder Messiaanse Joden in Israël bevinden zich honderden alleengaanden die God bidden om een huwelijkspartner.

Sommigen hebben al geprobeerd om via de sociale media een betere helft te vinden. Maar de jongelui die ik erover sprak, zeiden dat het niet werkte. Velen vinden het moeilijk om alleen te zijn en er blijven heel wat jonge mensen ongehuwd of belanden in een ongelukkig huwelijk.

Het wordt misschien tijd voor Messiaanse Joden om hun voordeel te doen met de wijsheid van de ouderen: de traditie van het koppelen van huwelijkskandidaten. Het fascinerende onderzoek van Robert Epstein naar gearrangeerde huwelijken, zou ook jonge mensen van deze tijd uitkomst kunnen bieden. Epstein, een aan Harvard afgestudeerd psycholoog, is werkzaam voor het American Institute for Behavioral Research and Technology. Na afronding van zijn onderzoeksproject is zijn conclusie: ‘Gearrangeerde huwelijken hebben meer kans van slagen, dan huwelijken die op grond van hartstocht zijn gesloten.’ Epstein, tevens hoofdredacteur van het tijdschrift Psychology Today, voegt eraan toe: ‘Mensen van wie de partner door de ouders of een koppelaar is uitgezocht, worden in de loop van de tijd steeds verliefder op elkaar, terwijl partners die elkaar hebben uitgekozen, op den duur juist klagen over de verkilling van hun liefde.’

Terwijl het aantal scheidingen dramatisch toeneemt, en ook de ongelukkige huwelijken, neemt ook het aantal alleenstaande ouders schrikbarend toe en wordt het tijd om ons denken over huwelijk en liefde eens onder de loep te nemen. In de VS strandt meer dan de helft van de eerste huwelijken en tweederde van het aantal tweede huwelijken. Er is weliswaar lange tijd beweerd dat het percentage Joodse scheidingen veel lager ligt, maar het is moeilijk om er exacte cijfers over te vinden, omdat de orthodoxe gemeenschap dit soort dingen angstvallig in de privésfeer houdt.

Uit Epsteins 35-jarig onderzoek blijkt dat toekomstige echtelieden die de eerbare hulp zoeken van ouders, rabbijnen of professionele huwelijksmakelaars, zeer waarschijnlijk een huwelijk voor het leven zullen sluiten. De kans is groter dat ze door dik en dun zullen gaan voor hun gezin. Maar voor wie uitsluitend uit liefde trouwt, geldt het gezegde dat liefde blind maakt.

Reageren


Willem-de-Boer

05-12-2016 11:29
Het voordeel van een gearrangeerd huwelijk is dat beide echtelieden uit hetzelfde culturele milieu komen. Bij een huwelijk uit een opwelling van verliefdheid is dat vaak niet het geval. Al te grote verschillen in culturele achtergrond zijn de oorzaak van veel misverstanden. Ook en (te) groot verschil in opleiding draagt niet bij aan de stabiliteit van het huwelijk. De beste huwelijken zijn die waarbij beide echtelieden uit hetzelfde milieu komen en ongeveer dezelfde opleiding hebben. Daarbij hoort de vrouw in het huis van de man te wonen en hoort de man in maatschappelijke positie boven de vrouw te staan. Want de vrouw wil niet alleen tegen haar man op kunnen kijken, het is beter als dit in de praktijk ook zo is. Verder bestaat elk huwelijk voor de helft uit seks. Dus niet alleen goed met elkaar kunnen praten is belangrijk, ook seksueel naar elkaar verlangen is minstens zo belangrijk. Denk erom; seksueel verlangen is niet leeftijd gebonden. Als daar de klad in komt, is het vaak gauw over met het huwelijkse geluk. Praten en neuken zogezegd. Beide activiteiten wegen tegen elkaar op. Beide activiteiten zijn even belangrijk. Verslechtering van een huwelijk (als) begint vaak met verkilling van de seksuele band. Daarna gaan de echtelieden elkaar ook steeds slechter verstaan. En voor je het weet is er een scheiding. Dus, dames en heren, denk erom; het bed is er niet alleen om in te slapen.

TJ

05-12-2016 05:14
Het lijkt te gaan om de klassieke gegevenheden van "liefde" en "trouw". Bij gearrangeerde huwelijken staat vanaf het begin de "trouw" voorop. Dat is een sterk en standvastig spoor, waarop (het gevoel van) de liefde groeien en zelfs zonder probleem hele maancyclussen van wassen, tijdelijk soms even minder worden, en weer wassen kan doorstaan. "Trouw" vanaf het begin voorop zetten lijkt de grote les van bovenstaand onderzoek, niet zozeer de gearrangeerdheid van huwelijken zelf.