#Tb 15 euro gift
Enquête: 099-Is seks voor het huwelijk toegestaan? Ja Nee

Opinie

NEM: ‘Geen opwekking zonder zegenen Israël’

Er komt geen opwekking zonder dat christenen Israël zegenen. Dat zegt directeur Richard Vos (foto) van de Near East Ministry in het blad Opwekking. De wereldwijde groei van de Pinksterbeweging, die volgens hem ook andere kerken raakte, nam volgens hem af toen de wereldwijde koepel van pinksterkerken afstand van Israël nam. Hij verstaat kennelijk onder de uit twee stammen bestaande gelijknamige Joodse staat en het volk daaronder.

En Israël komt alleen tot geloof als ‘de gelovigen uit de volken en door een nederige zegenende houding het hart van dat volk winnen voor zijn eigen koning Jezus’. Een Israël tot zegen zijn is primair aan praktische aangelegenheid, zegt Vos. “Bezoek eens een Joodse gemeenschap hier of in Israël en vraag of ze iets nodig hebben waarin jij of je gemeente kan voorzien. Je kunt bijvoorbeeld een tijd vrijwilligerswerk gaan doen voor de Joodse gemeenschap, hier of in Israël. Stuur als gemeente eens een kaartje naar een synagoge of andere Joodse instelling tijdens een Joodse feestdag en wens ze een goed feest. Geef je geld aan een goed doel in Israël. En als je dat hebt gedaan, bid met volharding dat God al zijn beloften aan Israël vervult en bid met heel je hart om een opwekking in Nederland. Want de Geest wacht om het complete werk Gods te doen en dat staat niet los van het zegenen van Israël.”

Reageren


Christian D Limaheluw

08-12-2016 11:28
In alle gevallen blijft het raadzaam om de Heilige Geest in onze gebeden blijvend uit te nodigen om ons en Israël te leiden. Dit om te komen tot een volledige groei in de Geest. En dat is heel belangrijk, belangrijker dan wat dan ook.
Zonder God Geest gebeurt er helemaal niks .... zeker geen Opwekking

vader Jakob

07-12-2016 09:37
Als het waar is dat Israël (in de Bijbel een volk bestaande uit 12 stammen i.t.t de ongelovige Joodse staat van vandaag) alleen tot geloof komt als ‘de gelovigen uit de volken door een nederige zegenende houding het hart van dat volk winnen voor zijn eigen koning Jezus’,
dan zou God genoodzaakt zijn te wachten todat wij het eerst met zijn allen eens zijn, en dat karwei voor Hem, of tenminste met Hem, geklaard hebben.

De apostel Paulus heeft iets anders gezegd. Neem alleen maar Romeinen 9 t/m 11. Een uiterst hoopvol scenario.

frits

07-12-2016 07:49
Israël zegenen is altijd goed. Maar ga niet zeggen dat de opwekking die wij zo verlangen, alleen komt wanneer wij Israël zouden zegenen. Dat zijn twee verschillende grootheden. En ga ook niet zeggen dat wij kaartjes moeten schrijven aan joodse organisaties. Ze zouden het direct verscheuren. Bij de Joden is de haat naar Jezus toe, nog erg groot. Evangelie onder de Joden in Israël moet helaas nog steeds gebeuren. De Apostelen deden het al. En wat dacht u van onze Heiland.

Gjalt Teeninga

07-12-2016 07:05
Als je merkt hoeveel Hij de Eeuwige van Israël houd en dat jezelf ook genade hebt gekregen dan weet je al Gods volk Israël is Gods oogappel.
En daarom uit dankbaarheid sta ik achter Israël Gods Volk.

Otto

07-12-2016 05:47
Prima hier sta ik volledig achter. Elke christen in Nederland moet achter Israel gaan staan. Elke kerk/evangeliegemeente moet elke zondag in hun diensten Israel opdragen aan God. Ik geloof als dat gaat gebeuren, er een grote opwekking komt in Nederland.