#TB 15 euro gift voor Uitdaging
Enquête: 059-Is Israël Gods uitverkoren volk? Ja Nee

Bijbelse beloften

Broeders en zusters

Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, als broeders ook tezamen wonen. Want daar gebied de Here de zegen, leven tot in eeuwigheid. Psalm 133:1,3b

Indien uw broeder zondigt, ga heen, bestraf hem onder vier ogen. Indien hij naar u luistert, hebt gij uw broeder gewonnen. Matthéüs 18:15

Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders gedaan hebt, hebt gij het Mij gedaan. Matthéüs 25:40b

En verder: Spreuken 17:17, Matthéüs 5:23,24, Marcus 3:35, Marcus 10:28-31, 1 Corinthiërs 8:13, Hebreeën 13:1, 1 Petrus 3:8, 1 Johannes 2:10,11, 1 Johannes 3:14, 1 Johannes 4:21.


Reageren