#Tb 15 euro gift
Enquête: 031-Is ontucht de enige Bijbelse grond voor een echtscheiding? Ja Nee

Boek-muziek-film

Een Evangelische interpretatie van Jesaja

Jesaja wordt wel de prins onder de profeten en de evangelist van het Oude Testament (OT) genoemd. De eerste typering krijgt hij in het Jodendom. De laatste in de christenheid. Zijn boek is echter ook een van de moeilijkste boeken en ook nog eens slecht vertaald. Gert van de Weerd heeft als leek een poging gedaan om een Bijbelvaste verklaring te geven. Afgelopen Lente is het eerste deel ervan uitgekomen. Wat maakt zijn verklaring anders?

Door Marco van Putten
Klik hier om dit boek online te bestellen!

Juiste vertaling uitgaanspunt
In deze Bijbelverklaring heeft het vinden van de juiste vertaling van de grondtekst in het Nederlands een belangrijke plaats. Als grondtekst is het OT-manuscript Codex Leningradensis gebruikt. Een manuscript dat onder Bijbelwetenschappers als zeer betrouwbaar wordt beoordeeld en in Rusland wordt bewaard. Daarnaast maakt hij gebruik van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), de Herziene Statenvertaling (HSV) en de New International Version (NIV). Op basis van woordstudie en de context komt Van De Weerd tot een eigen vertaling die de basis is voor zijn verklaring. Het boek heeft ook veel excursies en kanttekeningen.

Andere insteek
Van De Weerd geeft in de inleiding aan dat zijn verklaring niet per se de christelijke traditie bevestigt. Hij neemt afstand van de gangbare insteek van de moderne liberale theologie en stelt een evangelische en ondogmatische aanpak te volgen. In een inleiding geeft Van De Weerd een onderbouwing van zijn radicale aanpak.

Evaluatie
Van De Weerds werkwijze lijkt op die van de Statenvertalers bij wie ook een zo goed mogelijke vertaling centraal stond met grote aandacht voor de rabbijnen. Zij waren echter theologen. Van de Weerds commentaar kan daar niet aan tippen. Hij heeft scherpe kritiek op theologen, maar maakt geregeld dezelfde fouten. Zo zijn de woordstudies, de exegese en de kanttekeningen selectief zonder verdere verklaring. Zijn uitgangspunt, breken met traditie, moet de interesse wekken van gelovigen die zich interkerkelijk oriënteren. Toch kan dit een valkuil zijn en is in deze verklaring minstens een rookgordijn. Want ook deze is Christocentrisch. In Jesaja worden echter meerdere messiassen genoemd zonder ze centraal te stellen. Verder is deze Eschatocentrisch. De uitleg leert consequent de Bedelingentheorie. Wel wordt afgerekend met Ecclesiocentrisme. Individueel geloof wordt benadrukt. De verklaring zet, hoewel ontkent, een dogmatische traditie (Darbisme?) van Westerse christenheid voort. Jesaja is echter een Israëlitisch boek.

Deze verklaring is dik. Dit komt niet alleen door de gekozen papiersoort, maar er is veel ruimte gegeven aan het vergelijk van vertalingen. De uiteindelijke Bijbelverklaring is niet erg uitgebreid. Geïnteresseerden moeten zich niet laten afschrikken. Hoewel gedacht wordt dat een Bijbelverklaring alleen begrijpelijk en bedoeld is voor geleerden is deze verklaring heel toegankelijk. Het toont het belang van de juiste vertaling als basis van de interpretatie. Deze onconventionele, niet-wetenschappelijke en gedurfde verklaring is nuttig, hoewel niet alle vertaalkeuzes evident, juist en parafrasevrij zijn of overeenstemmen met de historische/literaire context. Het geeft een andere kijk op het prachtige boek Jesaja.

De profeet Jesaja. Bijbelverklaring. Deel 1
G.A. van de Weerd
PMI boeken, Veenendaal, 2015
1006 pagina’s
€ 59,50
ISBN-13: 9789082152739

Reageren


Barbara van den Beukel

20-04-2019 09:58
Jesaja is heel boeiend! Is het mogelijk losse kopieën te krijgen van de TV afleveringen? De boeken zijn me te zwaar, ik ben 83 j. Een paar jaar theologie en klassieke talen gestudeerd, daarna pastorie-leven met kinderen en man, die bijna 7 j geleden overleed.
Nu ik alleen ben, weer wat meer studie.
-Heel bijzonder, wat U, schrijver G.van de Weerd, op U
genomen hebt!