#TB 15 euro gift voor Uitdaging
Enquête: 059-Is Israël Gods uitverkoren volk? Ja Nee

Bijbelse beloften

Berouw

Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren. Handelingen 3:19

Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt. Beseft uw ellende, treurt en weent; uw gelach moet veranderen in treurigheid, en uw vreugde in neerslachtigheid. Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen. Jacobus 4:8-10

Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 1 Johannes 1:9

En verder: Jeremia 7:3-7, Matthéüs 3:2, Matthéüs 12:41, Lucas 5:32, Lucas 10:13,14, Lucas 15:10, Lucas 17:3, Handelingen 2:38, Handelingen 26:20, 2 Corinthiërs 7:9,10, 1 Petrus 2:25.


Reageren