#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Binnenland

Christelijk zionisme en antisemitisme

In juni 1864 preekte Charles Spurgeon over het visioen van de dorre doodsbeenderen uit Ezechiël 37. Hij zei: ‘Als woorden betekenis hebben, en deze context iets te zeggen heeft, dan is het overduidelijk dat er op zekere dag eerst een politiek herstel zal plaatsvinden van de Joden in hun land, en daarna een geestelijk herstel.’

Deze woorden zouden ons eigenlijk niet moeten verbazen. Al sinds de 17e eeuw zijn er altijd christenen geweest die niet alleen geloofden dat de Joden op een dag naar huis zouden gaan, maar die het ook werkelijk verwachtten op basis van de Bijbelse profetieën. In de 20e eeuw waren bijvoorbeeld de Britse initiatiefnemers van de Balfour-verklaring gemotiveerd vanuit hun christelijk zionisme.

Edward H. Flannery schreef: ‘Een andere aanleiding voor het stichten van de staat Israël was het antisemitisme in christelijke landen. Ironisch genoeg hebben christenen op twee manieren indirect meegewerkt aan de oprichting van de staat Israël: in negatieve zin en in positieve zin.’

Reageren


vader Jakob

17-12-2016 12:39
Wat betreft de (kwalijke) rol van antisemitisme, daar heeft Theodore Herzl, een van de bedenkers van de Joodse staat in zijn dagboeken ook het nodige over geschreven.
De staat van vandaag mag dan Israël heten, ze is niet de vervulling van de profetieën van herstel, hooguit een voorafschaduwing daarvan. De twaalf stammen zijn nog niet in geloof teruggekeerd in het land onder leiding van God zelf. Voor het geestelijk herstel komt, wat de profeten voorzegd hebben en waar Spurgeon ook over gepreekt heeft, moet nog heel veel gebeuren. Een tijd van schijnvrede, misleiding en verdrukking. De tijd die de Bijbel ; de 'benauwdheid van Jakob' noemt
Voorlopig is Israël niet echt de plaats om blijvend veilig te wonen.