#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Overdenkingen

Evangeliseren, een duidelijke opdracht

In Het Zoeklicht schreef Els ter Welle het volgende: Wie nodigt de mensen nu uit voor dat geweldige feest? Daar koos de Here Jezus u en mij voor uit! Evangeliseren / getuigen is niet voor enkelen weggelegd. Die opdracht is gegeven aan iedere gelovige.

Door Peter de Haan (eindredacteur van Het Zoeklicht)

In Spreuken 9:2-4 staat dat de uitnodiging van God vanaf de stadsmuur moet worden geroepen. In Spreuken 2 wordt met stemverheffing het goede nieuws gebracht op plaatsen waar veel mensen zijn: pleinen, rumoerige straten, bij de ingangen van de poorten van de stad. Iedereen moet het horen! ‘Predikt het van de daken’, zegt het Nieuwe Testament heel direct! Het is gewoon een bevel. Je kunt er niet omheen.
Nu kunnen we gaan discussiëren over hoe we dat het beste in onze tijd kunnen doen. Prima, als het maar niet bij praten erover blijft. Het gaat erom dat we het doen! Bij het vissen gaat het uiteindelijk niet om de hengel en het aas, maar of je vis gevangen hebt. Bij evangelisatie is dat hetzelfde. Er zijn zoveel methoden om het Evangelie te brengen, het enige dat telt, is of we gevangen hebben!

Deze generatie bereiken
“Maar,” zegt u: “Ik durf niet en ik kan niet.” Jezus zei tegen Zijn discipelen: ‘Komt achter Mij en Ik zal U maken tot vissers van mensen.’ Zij zullen zeker hetzelfde hebben gedacht: ‘Hoe zullen wij, eenvoudige vissers, dat ooit kunnen?’ Maar zij deden wat Jezus van hen vroeg. Zij volgden Hem. En toen gaf Hij hen vrijmoedigheid en maakte Hij hen bekwaam. Laten we eenvoudig beginnen met getuigen, durf de stap te nemen en schaam u niet voor het Evangelie. Els ter Welle sluit haar artikel af met deze duidelijke oproep: ‘De enige generatie die onze generatie kan bereiken, is onze generatie!’

Het doet mij wat
Op zaterdag 1 oktober sprak Peter van der Weerd op de Zoeklicht-dag in Veenendaal. Hij las voor uit 1 Tessalonicenzen 4:13-18, over de opname van de gelovigen. “Weet je wat één van mijn gedachten is als ik deze tekst lees? Wat betekent dit voor mijn ongelovige buurman, familielid, echtgenoot, zoon, dochter, collega. Voor zoveel mensen die mij dierbaar zijn, maar niet gelovig zijn?” Iedereen kan een lijstje maken met mensen die niet gelovig zijn. “Die hebben geen hoop, geen troost, voor hen is er geen opstanding, voor hen wacht er een eeuwig gescheiden zijn van God. En dat doet mij wat.”

Een lijstje maken
“Er is wel degelijk iets mis als het je niets doet dat je ongelovige vriend, familie of collega een verschrikkelijke toekomst tegemoet gaat. Jezus kwam naar deze wereld om de verlorene te redden en God wil jou en mij gebruiken zodat mensen zich gaan bekeren.” Van der Weerd kent de drempels, als ‘ik kan niet prediken’, ‘ik ben geen evangelist’. Dat hoeft volgens hem ook niet. “Het begint bij je hart. Dat begint met gebed om bewogenheid voor wie verloren dreigen te gaan.” Iedereen kan wel een lijstje maken van tien mensen die Jezus nog niet kennen. Tijdens de Zoeklicht-dag vroeg Van der Weerd om te beginnen om voor deze mensen te gaan bidden. Dat kan elke christen doen. En stop je geloof niet weg, sta open voor vragen over je geloof en weet wat je kunt zeggen als je gevraagd wordt wat het geloof voor jou betekent.

Gelukkig Nieuwjaar!
Deze maand helpt Het Zoeklicht u hierbij, met een speciaal evangelisatienummer. ‘Gelukkig Nieuwjaar’ staat er op de voorkant. We wensen het elkaar graag rond de feestdagen. Maar wat is nou echt geluk? Daar gaan we in dat nummer op in, aan de hand van Johannes 3:16. Wat betekent Kerst voor ons, hier en nu? En waarom houden christenen zich bezig met een eeuwig leven? Diverse getuigenissen maken dit blad compleet.

Meer informatie: www.zoeklicht.nl/evangelisatie. Bestellen van dit gratis nummer kan via deze site, maar ook met de bon die in de Uitdaging krant staat.


Reageren