#Tb 15 euro gift
Enquête: 047-Leven wij nu al in de grote verdrukking? Ja Nee

Hulpverlening

Trans World Radio strijdt tegen aids

Het is één van de grootste catastrofes van de afgelopen halve eeuw: de aidsepidemie. Vooral in Afrika ten zuiden van de Sahara heeft aids voor een slagveld gezorgd met miljoenen doden. Maar er is goed nieuws: in de afgelopen tien jaar is het aantal Afrikaanse aidsdoden grofweg gehalveerd. Dat succes kan Trans World Radio (TWR) zeker niet claimen, maar wel dragen de TWR-radioprogramma’s zichtbaar bij aan behandeling en preventie.

HIV bespreekbaar maken en zo het stigma van aidspatiënten doorbreken – dat is hoe TWR zich sinds de jaren negentig inspant in de strijd tegen het dodelijke virus. Want dan pas durven zieken om hulp te vragen. Daarbij is de holistische benadering, met aandacht voor de praktische én geestelijke noden van de luisteraars, het uitgangspunt. De programma’s leggen ook nadruk op onthouding en huwelijkse trouw - de Bijbelse weg naar preventie.

Niet in de steek laten
Nu dreigt veel steun te stoppen. Want de radioprogramma’s werden deels betaald vanuit subsidie van de Nederlandse overheid. Maar dat stopte eind 2015. Toch gaan de TWR-partners door, vanwege de positieve resultaten. TWR Nederland wil hen niet in de steek laten.
TWR steunt deze uitzendingen in het gigantische gebied van Ethiopië, Kenia, Zimbabwe en Zuid-Afrika. In Ethiopië bijvoorbeeld worden sinds 2009 radioprogramma’s over gezondheid en aidsvoorlichting gemaakt door TWR-partnerorganisatie YDCS, een afdeling van de ‘Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus’.

Laatste grote duw
De hoop is dat de lokale kerken financieel zelf steeds meer gaan bijdragen aan deze radioprogramma’s. In Ethiopië gebeurt dat al grotendeels. Omdat het tijd kost om dat ook in de andere landen op te bouwen, is de ondersteuning vanuit Nederland de komende jaren nog van groot belang. Gelukkig is er inmiddels veel verbeterd op het vlak van gezondheid: betere toegang tot zorg, minder sterfgevallen, en minder besmettingen. Daarom is dit project geen bodemloze put, maar een laatste grote duw in de goede richting.

=============================================================
“Dit radioprogramma is als een kerkklok voor ons, want het maakt ons alert op allerlei gezondheidsproblemen en maakt ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor de gezondheid van onze gezinnen, buren en onze gemeenschap. We willen graag onze bijdrage leveren in onze kerkgemeenschap. Ga zo door!“ - Dominee Bacha Chali, Ethiopië.

Reageren


Willem-de-Boer

20-12-2016 04:54
Er worden over de oorzaak van aids veel verhaaltjes vertelt, maar aids is veroorzaakt door een mislukt inentingsprogramma van de VN in Oost Afrika, begin 80er jaren. Maar ja, de VN is heilig, dus mag dit verhaal niet verder worden verteld. Dus wie dit leest: mondje dicht.