#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Kerk

Stichting Noorse Broeders verliest ANBI-status

De Belastingdienst heeft de ANBI-status van de in Nieuw-Buinen gevestigde stichting Hippo Mundo Charity van de Noorse Broeders met terugwerkende kracht (vanaf 2010) ingetrokken. Het is een van de 50 stichtingen die onder het kerkgenootschap ressorteren en volgens de statuten gericht op hulpverlening. Het betekent dat gevers hun gift aan haar niet meer fiscaal kunnen aftrekken. Het blijkt uit onderzoek van NRC Handelsblad.

De krant meldde vorige maand al dat de Noorse Broeders, in Nederland actief als Christelijke Gemeente Nederland (met ongeveer 2000 leden), via Hippo Mundo Charity belasting ontweken. De maatregel van de belastingdienst houdt in dat Hippo Mundo Charity mogelijk grote bedragen terug moet betalen, omdat daaraan het voordeel van de ANBI-status kleeft. Kerken en andere organisaties die de ANBI-status kregen, hoeven ook geen vennootschapsbelasting te betalen.

Leningen
Volgens de dienst houdt Hippo Mundo Charity zich niet aan de ANBI-regels en leende zij bijvoorbeeld in 2015 ruim € 23 miljoen uit aan geloofsgenoten, een bancaire activiteit waarvoor de stichting nu eenmaal geen vergunning had. Zelf leende de stichting € 8,2 miljoen.

Behalve 50 stichtingen heeft het kerkgenootschap 23 bedrijven, zegt de Belastingdienst. De krant kwam er achter dat de Noorse Broeders via allerlei internationale constructies aftrekposten schiepen en weinig belasting in Nederland betaalde. De adviezen daarvoor kwamen van Noorse Broeders die bij het ministerie van Financiën werkten. Tegen voormalig bestuurslid Jonathan van der L. deed de stichting aangifte wegens verduistering van € 8 miljoen.

Internationaal hebben de Noorse Broeders, vooral bekend als een op heiliging gerichte kerk, ongeveer 40.000 leden in 65 landen. Haar stichting Hippo Mundo Charity bleek aandeelhouder van veel bedrijven en had die een – voor organisaties met een ANBI-status verboden – winstoogmerk.
Volgens secretaris Matthijs Freijters van de stichting heeft de fiscus het bij het verkeerde eind en maakt de belastingdienst een vergissing. Over de ANBI-status zou nog een procedure lopen. Maar de fiscus houdt vol dat de stichting diverse malen is geïnformeerd over het definitieve besluit.


Reageren