#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Organisaties

Zendings-Diaconessenhuis verhuist

In een nieuwsbrief aan medewerkers en vrienden deelde de leiding van het Zendings-Diaconessenhuis mee dat het ZDH gaat verhuizen naar een kleiner onderkomen.

In het Amerongse project Allemanswaard willen de diaconessen een nieuw onderkomen met twaalf appartementen en een multifunctionele ruimte realiseren. In het complex komen zeven appartementen voor de zusters, drie voor medebewoners en een voor tijdelijke opvang.

Het „ingrijpende en emotionele” besluit betekent ook dat de diaconessen „dingen moet loslaten.” Activiteiten die verbonden zijn met het gastenverblijf worden beëindigd. Het ZDH moet „afscheid nemen van een groot aantal medewerkers.” Wat er gebeurt met het huidige gebouw is nog niet duidelijk. In 2019 moet alles klaar zijn.

In voorbereiding op het besluit bezochten de diaconessen afgelopen tijd diverse kloosters en leefgemeenschappen om ideeën op te doen. „In dit proces is het gebed en het openstaan voor Gods leiding steeds een belangrijke pijler geweest”, schrijven zuster Greet Verhoeven en manager Frans Hoogendijk.

Het nieuwe huis zal herkenbaar worden als huis van de zusters, aldus de brief. Maar „de gemeenschap zal er anders uitzien, dan de gemeenschap waarin wij als jonge zusters intraden.”

De komende tijd bezint het ZDH zich op de uitwerking van de plannen. „We streven er vooralsnog naar dat de plannen in 2019 gerealiseerd kunnen zijn.”


Reageren