Grootsgedrukt
Enquête: 127- Kunnen christenen nog naar Turkije? Ja Nee
Agenda:   Conferenties & Cursussen ||  Concerten ||  Evenementen ||  Bericht aanbieden

Bijbelse beloften

Adoptie door God

Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven. Johannes 1:12

Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader. Romeinen 8:14,15

In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde. Efeziërs 1:5

En verder: Matthéüs 12:50, Romeinen 8:23,29, Romeinen 9:26, 2 Corinthiërs 6:18, Galaten 3:26, Galaten 4:4,5, Hebreeën 2:11, Hebreeën 12:6,7, 1 Johannes 3:1,2.

Reageren


M. van Putten

20-03-2018 06:12
Dit statement heeft een uiterst merkwaardige titel!

Alle mensen zijn feitelijk eigendom van God. Alles in de Schepping behoort God toe. Zelfs satan en diens demonen.

Maar dat wil niet zeggen dat de Schepping doet en de Schepselen denken & doen wat God wil en dat dit overeenstemt met hun roepingsverantwoordelijkheden.

Wat de Bijbeltekst aangeeft is dat er geen verontschuldiging kan zijn. Nu niet en niet bij het eindoordeel die aanstaande is over de hele Schepping.