#Tb 15 euro gift
Enquête: 047-Leven wij nu al in de grote verdrukking? Ja Nee

Hulpverlening

GAiN zendt Dart-Team naar Mosul

Hulporganisatie GAiN (Global Aid Network) heeft haar DART- team (Disaster Assistance and Response Team) naar Irak uitgezonden ter ondersteuning van de lokale partners. Het team assisteert bij de distributie van hulpgoederen in één van de vele vluchtelingenkampen. Twee trucks met hulpgoederen zijn inmiddels onderweg, een derde staat startklaar. Voor januari staan nog 2 transporten gepland. Er is dringend behoefte aan warme kleding, dekens en schoenen, speciaal voor kinderen. Inleveren kan bij alle GAiN inzamelpunten. Zie www.gainhelpt.nu voor meer informatie.

Sinds het offensief van het Iraakse leger, in samenwerking met de Koerden, om de door IS bezette dorpen en steden te bevrijden, is de nood in Irak ongekend. Een golf van geweld trekt door het land en dwingt mensen om te vluchten en onder extreem zware omstandigheden in vluchtelingenkampen te leven.

Internationaal team
Het team bestaat uit verschillende nationaliteiten en bevat diverse Nederlanders. Vooralsnog zal het team in verschillende samenstellingen drie maanden actief zijn in deze regio. Eén van de doelen is om meer dan duizend mensen structureel te helpen als ze aangekomen zijn in het vluchtelingenkamp.

Opnieuw in actie
Al sinds 2014, toen Mosul werd ingenomen door IS, werkt GAiN met haar lokale partners in Irak. Ook toen kwam een DART-team in actie om haar lokale partners te ondersteunen middels het aanbieden van hulpgoederen aan de duizenden vluchtelingen in de Koerdische provincies in Noord-Irak. Het aantal vluchtelingen in de regio is inmiddels gegroeid van 550.000 toen naar ruim 920.000 nu. De behoefte aan hulpgoederen is ongeëvenaard; er is gebrek aan voedsel, kleding en tenten voor iedereen, zeker met de koude winter in aantocht.

Menselijk schild
Volgens OCHA (Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken van de VN), zijn er vandaag de dag ruim 3,3 miljoen mensen die huis en haard hebben moeten verlaten als gevolg van het conflict. Velen van hen wonen al jaren in overvolle kampen, onveilige nederzettingen of verwoeste gebouwen. Met het huidige militaire offensief in volle kracht, zitten er naar schatting nog 1,5 miljoen mensen gevangen in de stad Mosul. Velen van hen worden gebruikt als menselijk schild, worden blootgesteld aan crossfire, dreigen te worden neergeschoten door sluipschutters of lopen het risico slachtoffer te worden van boobytraps. Opnieuw ontvluchten honderdduizenden families hun dorpen en steden op zoek naar veiligheid. De kampen puilen uit.


Reageren