#Tb 15 euro gift
Enquête: 136-Bent u een internetjunkie? Ja Nee

Kerk

Popupkerk: meer ‘zingeving’ dan evangelie

Ooit was ze evangelisch, ging naar In de Ruimte-kinderkampen, maar vindt dat totaal niets meer. Liefde, vindt zij nu het belangrijkste, en verder liet ze naar eigen zeggen alles los. Theatermaakster en actrice Sabine van Boven meldt dat via een interview in Ideaz, het blad van MissieNederland (voorheen EA-EZA), de evangelische Nederlandse koepelorganisatie. Van Boven helpt nu, net als Matthias van de Poorte - óók theatermaker - een zogenoemde Popupkerk te runnen. Daarvan zijn er vier in Nederland.

Die houden blijkbaar in dat iedereen er kan komen, christenen en atheïsten, en sociale actie kennelijk belangrijk is. Primair gaat het er om sámen iets doen. In Arnhem komen overigens maar vijf tot tien bezoekers naar de bijeenkomsten. Die richten zich op het ‘gesprek over zingeving’, melden de theatermakers. ‘Daarbij past het dat we soms Bijbelteksten bespreken”, zegt Van de Poorte. Maar het gaat er vooral om wat de bezoekers beweegt. Het is een voortdurende zoektocht volgens hem. Hij weet ook niet of een popupkerk wel een kerk is. “We geven hat gaandeweg vorm.” En volgens Van Boven geeft het ‘energie’ iets nieuws te beginnen. Van de Poorte citeert Rikko Voorberg, die in Amsterdam een dergelijke club begon: “De kans dat de ander christen wordt moet net zo groot zijn als de kans dat ik atheïst word.” En hij voegt er aan toe: “Het is alsof ik boven water kom en even heel diep adem kan halen.”

Reageren


vader Jakob

28-12-2016 05:52
Liefde, maar dan op je eigen post-moderne manier, dus zonder de God van de Bijbel, of Jezus Christus, want dat vindt Sabine "niets meer". Ik ben ooit ook bij de kampen van In de Ruimte geweest, daar was overigens best wat op aan te merken, maar je hoorde er tenminste nog over de Here Jezus. Als je dat losgelaten hebt, wat heb je dan nog te bieden behalve wellicht wat goede bedoelingen en gezelligheid? Eenheid zonder God? Als je de kans reëel acht dat je atheïst wordt, zoals Voorberg, wát is dan eigenlijk de basis van je geloof?
Wat een diepe armoe. Blinde leidslieden anno (bijna) 2017.

Wilfred

28-12-2016 01:10
Ik lees hier een theatermaker die probeert enerzijds liefde uit te dragen en aan de andere kant op een geestelijke ontdekkingsreis is. Dat opzicht de vorige kerk niet meer kan bieden wat zij zoekt geeft te denken, meer theorie en minder liefde? Ik hoop dat het "vormgeven" door God zal geschieden en dat het haar uiteindelijk dichter bij Hem zal brengen. Alles is voor Hem bruikbaar als we ons laten leiden door Hem.

Klaas

28-12-2016 12:34
“De kans dat de ander christen wordt moet net zo groot zijn als de kans dat ik atheïst word.” ??

Als je dit evangelie aan een atheist predikt wat houd dan het woord 'christen' nog in? Dan wordt iets van "De kans dat de ander christen wordt moet net zo groot zijn als de kans dat ik atheist word, zodat ze samen in de hel een borrel kunnen drinken".