#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Buitenland

‘Hillary doet onchristelijke uitspraken’

Hillary Clinton, nu in de race om de eerste vrouwelijke president van Amerika te worden, zegt dat zij een christen is, maar verkondigt intussen publiekelijk onbijbelse dingen. Dat zegt althans Ron Cantor, directeur van de Messiaanse organisatie ‘Messiah’s Mandate’, auteur en deel uitmakend van een pastoraal team van een gemeente in Tel Aviv.

Zoals Hillary Clinton en Barack Obama claimen christen te zijn, kan Cantor wel beweren hersenchirurg te zijn, bericht hij op het Amerikaanse Charisma News. “Alleen zeggen dat ik het ben, betekent niet dat ik ooit het beroep van hersenchirurg uitoefen. Daar heb ik een diploma en jarenlange opleiding voor nodig. Op dezelfde manier zal een gekozen Amerikaanse president niet zeggen: De Bijbel is uit de tijd, alleen een stel verhalen; ik ben in hart en nieren een humanistische socialist”, schrijft Cantor. Want met zo’n uitspraak van een kandidaat heeft een groot deel van het Amerikaanse volk toch wel moeite, denkt hij. “Daarom zeggen de kandidaten een christen te zijn, ondanks zeer onchristelijke opvattingen. Het is volgens hem een kwestie van tijd voordat politici zich hartgrondig tegen de Bijbel uitspreken.

Hillary Clinton neemt wat hem betreft alvast de proef op de som. In een toespraak op een conferentie van Women in the World zei ze vorige week: “Veel te veel vrouwen is de toegang tot gezondheidszorg en een veilige bevalling ontzegd.” Clinton pleitte voor vrouwenrechten op dat gebied, die niet alleen op papier moeten staan, maar in de praktijk worden uitgevoerd. “Wetten moeten worden ondersteund met middelen en politieke wil. En diepgewortelde culturele codes, religieuze overtuigingen en structurele vooroordelen moeten worden veranderd”, zei ze.

Cantor: “Vroeger werd je geacht medeleven, zorgzaamheid en nederigheid als Bijbelse waarden te omarmen. Nu ben je daardoor een vijand, althans volgens Clinton en Obama. Het wordt steeds erger.”


Reageren