#Tb Beter dan Ivoor of goud
Enquête: 064-Ik vind het goed dat vrouwen in kerken voorgaan! Ja Nee

Binnen/buitenland

Nepal: Christelijke hulp aan onchristelijk land

Aan de aardbevingsramp in Nepal, die duizenden doden en gewonden heeft geëist en talloze daklozen, kleeft ook een politieke kant nu de hulpverlening op gang komt. Dat zegt ds. Bram Krol, die in het land geregeld evangelisatiecampagnes houdt en als een kenner van Nepal kan worden beschouwd.
Hij juicht de specifiek christelijke hulpverlening toe. Het Christelijk Noodhulpcluster (bestaande uit Dorcas, Tear, Red een Kind, Woord en Daad en ZOA) zou deze week een team naar het land sturen om te onderzoeken hoe hulp het beste kan worden verleend. Overigens zit de internationale christelijke hulporganisatie World Vision er al.
Krol: “Nu komt de meeste en eerste hulp uit India, maar India probeert ook een hindoe koninkrijk (waarin geen plaats is voor Christenen) in Nepal te laten herrijzen. Laat er maar zoveel mogelijk hulp uit andere bron komen, want India probeert Nepal duidelijk te maken dat het een vazalstaat is van het grote buurland. Naast de noodzaak voor hulpverlening zit er deze keer dus zeker ook een politieke kant aan de zaak”.

Volgens BosNewsLife, christelijk persbureau en partner van Uitdaging, bevinden zich al christelijke hulpverleners onder degenen die wanhopig naar overlevenden zoeken in de hoofdstad en afgelegen dorpen. Matt Darvas van World Vision vertelde aan Associated Press dat veel dorpen alleen bereikbaar zijn per helikopter. Hij voegde er aan toe dat voor sommige van die dorpjes, met enkele honderden inwoners, aardbevingen – zij het op kleinere schaal – niet ongewoon zijn.

Christenen vormen een marginale minderheid van ongeveer 1,5 %. De grondwet, die overigens in april zou worden gewijzigd, bepaalt dat Nepal een hindoekoninkrijk is, maar het hindoeïsme, aangehangen door ruim 81 % van de bevolking, geen staatsgodsdienst. In 2008 werd de monarchie er grondwettelijk afgeschaft, na een jarenlange strijd met maoïstische rebellen. 9% van de bevolking is boeddhist en 4% islamiet.

In de nieuwe grondwet, die nog moet worden vastgesteld door het parlement, zouden minderheden, inclusief christenen, meer vrijheid krijgen. Christenen zijn bang dat politici de aardbeving gebruiken om in werking treden van de wet verder uit te stellen.


Reageren