#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Uw mening

037 Graham: Voorzichtig met voorspelling wederkomst

Nu van alle kanten weer de voorspellingen tot gelovigen komen over de wederkomst van Christus dit jaar, soms met data er bij op basis van bijvoorbeeld maansverduistering et cetera, roept Billy Graham op daar toch een beetje voorzichtig mee te zijn.

Uw mening: 037-Ik geloof dat Jezus spoedig komt!

Hij geeft wel toe dat Mattheüs 28 nu werkelijkheid lijkt te worden voor de ogen van de mensheid. Er zijn oorlogen, zoals die in Syrië, en geruchten van oorlogen, zoals in Rusland. De mens kan om dat nieuws niet heen.

Iemand van 70 jaar vroeg de evangelist of wij leven in de laatste dagen voor de wederkomst van de Here Jezus, omdat hij de wereld nog nooit zo in verwarring had gezien. Volgens Graham heeft de Here Jezus gewaarschuwd tegen nauwkeurige voorspellingen van Zijn wederkomst, omdat alleen God precies weet wanneer dat zal zijn. Dat neemt niet weg dat de Heer ook zei dat de verwarring en het gevaar voor Zijn komst zouden toenemen. In zo’n wereld, vol verwarring en oorlog leven we nu, zegt Billy Graham. “De lijst van gevaren was zelden langer. Maar als Christus weerkomt, zal onze wereld niet langer worden geplaagd door verwarring en conflicten, omdat Hij regeert met perfecte gerechtigheid en vrede. Dat kunnen wij ons misschien moeilijk voorstellen, maar vergeet nooit Wie Jezus is: de eeuwige Zoon van God, die nu in de Hemel regeert met macht en autoriteit. De Bijbel zegt dat ‘Hij is voor alle dingen en alle dingen houdt hij samen’ (Col. 1:17).”

Maar de werkelijke vraag is volgens Graham: Ben je bereid voor Zij komst? “Het is tragisch dat miljoenen nooit eerlijk zijn geconfronteerd met de ernst van de noodzaak van Gods vergeving.” Waarna hij oproept gelovig naar Christus te gaan en hart en leven te openen voor Hem. “De Bijbel zegt: Ziet, nu is het de welaangename tijd, ziet, nu is het de dag der zaligheid (2 Cor 6:2c).”

Reageren


Matthijs

04-01-2017 02:30
Voor wie het niet weet Klaas, Billy Graham leeft. Slechte beurt voor Klaas!

vader Jakob

04-01-2017 11:39
Klaas, je verwart David Wilkerson met Billy Graham...doe ik ook weleens

Pierre

04-01-2017 11:32
Sommige Tessalonicenzen meenden dat de komst van Jezus Christus en hun vereniging met Hem op het punt stond aan te breken (2 Tess. 2:1-4). Paulus wijst er op dat eerst de afval moet komen en de zoon des verderfs (de antichrist) zich moet openbaren. Dit impliceert dat Jezus komt nadat de antichrist zich manifesteert.
Jezus Christus komt wel spoedig, maar niet deze maand of volgende maand. De afval gaat over de afval van de grote religies en levensbeschouwingen. Immers, wanneer het beest uit de zee en het beest uit de aarde (de antichrist) zich aandienen, dan wordt iedereen gedwongen het beest te aanbidden. Dat kan alleen als de religies en levensbeschouwingen ter ziele zijn. Tijdens de grote verdrukking zal er geen atheïst meer zijn; het is of het beest aanbidden of de ware God.

Hendrik

04-01-2017 11:08
Oei!!!! Domme reactie Klaas!!!

Meint

04-01-2017 10:07
Helaas voor Klaas........Billy Graham lééft. Is volgens Wikipedia in 1918 geboren.
Het zij je vergeven, Klaas. Je kunt nooit alle mensen bijhouden, die nog leven. Uitdaging slaagt daarin beter.

Klaas

04-01-2017 08:27
Ik vind het een beetje onsmakelijk en luguber om dit stuk zo op te stellen alsof Billy Graham reageert op de actuele omstandigheden van nu. Overal spreekt hij in dit artikel in de tegenwoordige tijd .. NU van alle kanten..DIT Jaar ..roept Billy .. zegt Billy .. enz . Sinds wanneer laat Uitdaging DE DODEN SPREKEN???? Voor wie het niet weet ..Billy Graham is in 2012 overleden. Je zou door dit artikel haast gaan denken dat hij uit zijn graf is opgestaan. Slechte beurt voor Uitdaging