#Tb 15 euro gift
Enquête: 039-Ik geloof dat er leven is na de dood! Ja Nee

Positief leven

Waarom is geloof zo belangrijk?

Zes redenen waarom geloof voor ieder mens belangrijk is!

1. Geloof is een anker voor de ziel.
Als mensen zijn we vaak rusteloos. We worden soms als een bootje in een storm heen en weer geslingerd door allerlei gedachten, indrukken en filosofieën. Geloof in God functioneert als een anker waar de ziel aan vastzit. Het helpt ons om in de stormen van het leven ‘voor anker te blijven liggen’.

2. Geloof geeft antwoord op de vraag naar de zin van het leven.
Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naar toe? Wie ben ik eigenlijk? zijn de basisvragen van de mensheid. Iedereen die voor zichzelf geen bevredigend antwoord kan vinden op die vragen mist in zekere zin het doel en de diepere betekenis van het leven.

3. Geloof geeft een fundamenteel begrip van goed en kwaad.
Als we begrijpen en accepteren wat goed en wat verkeerd is, creëren wij innerlijke rust en een raamwerk voor besluitvorming.

4. Geloof helpt om een positief maar realistisch zelfbeeld te ontwikkelen.
Positief omdat gelovigen hun leven zien in directe relatie tot hun Schepper. Realistisch omdat door het geloof de menselijke zwakheden zichtbaar worden gemaakt en omdat gelovigen worden aangemoedigd daar iets aan te doen.

5. Geloof komt tegemoet aan emotionele behoeften.
Ieder mens heeft diepgaande emotionele behoeften zoals liefde ervaren, geaccepteerd worden en vergeving ontvangen. Het geloof en het contact met andere gelovigen komt tegemoet aan deze behoeften.

6. Geloof plaatst het leven in het perspectief van de eeuwigheid.
Dat helpt om zowel het betrekkelijke als ook het unieke van het leven te zien en te ervaren.

Wat gelooft u? Denk daar deze week eens over na!

========================================

Het heelal verwart mij, en ik kan mij niet voorstellen dat dit uurwerk wel bestaat, en dat er geen uurwerkmaker zou zijn.
Voltaire

Reageren


BASTIAAN

17-01-2019 01:52
Geloof in God JHWH en in Zijn Woord de Bijbel is heel belangrijk. Waarom? Wie gelooft in Jeshua Gods Zoon heeft eeuwig leven. Openbaring 19 en 20.

Daarom: KIES VOOR HET LEVEN. Doe wat Jozua deed...

Jozua 24:15...Maar als het in uw ogen kwalijk is de HEERE te dienen, kies voor u Heden wie U zult Dienen: óf de goden die uw vaderen, die aan de overzijde van de rivier woonden, gediend hebben, óf de goden van de Amorieten, van wie u het land bewoont. Maar wat Mij EN Mijn Huis betreft, Wij Zullen De HEERE dienen!

We moeten iedere dag Keuzes maken...Welke ook voor de
VERKIEZINGEN 2019 – KIES VOOR JESHUA/JEZUS DE ZOON VAN GOD – HEM IS GEGEVEN ALLE MACHT IN HEMEL EN OP AARDE – HIJ ZAL WEDERKOMEN ALS KONING DER KONINGEN EN REGEREN IN JERUZALEM!!! OPENBARING 14.

10 REDENEN OM VOOR HEM TE KIEZEN…

1* De Naam van de Jood Jeshua/Jezus de Zoon van God, staat met stip boven alle namen. Zijn Datum 2019 vindt u afgedrukt op alle Kalenders, Agenda’s en op Pagina’s van Kranten en PC’s. Hij werd als Jood geboren in Israël/Bethlehem. Op de Achtste dag werd hij besneden en op 30-jarige leeftijd gedoopt. Zie Lucas 1, 2 en 3.

2* Jeshua/Jezus zal straks alle huidige Wereldproblemen op Zijn unieke manier oplossen. Hoe? Lees Zijn Boek in de Bijbel: Jesaja 2 en 11 en Openbaring 19-22.

3* Jeshua/Jezus maakt direct een einde aan alle oorlogen! Hij zal vechten als een Leeuw. Satan, de duivel die de eerste mensen al verleidde [Genesis 3] om hem te gehoorzamen, is de veroorzaker van alle ellende op aarde. Jeshua/Jezus rekent voorgoed met het serpent af en smijt hem in de vurige oven. Openbaring 20.

4* Jeshua/Jezus maakt alle dingen Nieuw – de Hemel en de Aarde. Mattheus 24, 25.

5* Als Jeshua/Jezus straks als Koning regeert met zijn 144.000 Joodse Ambassadeurs [Openbaring 14 en 19] dan zullen alle Ziekenhuizen overbodig worden. Hij Leeft en wij zullen leven. Openbaring 21 en 22. Begraafplaatsen zullen overbodig worden. Het graf van Jeshua in Jeruzalem werd leeg op Paasmorgen! Alle details in Johannes 11 en Mattheus 13 en 25 en 28.

6* Jeshua/Jezus zal een Superoplossing bieden voor alle huidige klimaatproblemen. Ook de dieren zullen daarvan profiteren. Er zullen geen Megastallen meer zijn, alle dieren zullen net als eertijds in het Paradijs in groene weiden kunnen grazen. Zie Jesaja 2 en 11 en Micha 4 en 5. Vissen zwemmen weer in kristalhelder water waaruit alle Plastics en Chemicaliën verdwenen zijn.

7* Jeshua/Jezus maakt subiet een einde aan alle Militante en Valse godsdiensten en antisemieten. Jeshua/Jezus zal vanuit de Tempel op de Berg Sion in Jeruzalem Rechtspreken. Gevangenissen worden gesloten. Zie Psalm 101 en Mattheus 25.

8* Smerige en vervuilende fabrieken, vliegtuigen, auto’s zullen de lucht niet langer verpesten/vervuilen. Iedereen kan weer opgelucht frisse lucht inademen. Het water zal van bronkwaliteit zijn. Het Openbaar vervoer schoon – snel, comfortabel. Geen files meer! Kinderen kunnen weer veilig buiten spelen. Zie Jesaja 2 en Micha 4:4.

9* Joden en Christenen baden eeuwen uit Siddoer en Mattheus 6 voor de komst van de Masjiach in het Onze Vader Gebed. Hij komt spoedig!!! Zijn Wil zal geschieden! Zijn Koninkrijk zal floreren in het Duizendjarig Vrederijk. Openbaring 20.

10* KIES voor Koning Jeshua! Lees de Bijbel: Wie in de Zoon gelooft, heeft Eeuwig leven, doch wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de Toorn van God [Jahweh] blijft op hem. Johannes 3:36. Wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden, wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Marcus 16:16.

Israël en de Gemeente wordt met Koning Jeshua/Jezus tot HOOFD DER VOLKEN. Jesaja 60, Jeremia 31:7, Zachariah 14:9 en Openbaring 19. Het beste komt nog! Psalm 72, 96, 98. 132, 135.