#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Overdenkingen

Mijn God, waarom heeft U Mij verlaten?

Waarom zou God Zelf, Die in het Hebreeuws alles tot leven schiep en Die Hebreeuws sprak met Saulus (Handelingen 26:14) ineens in het Aramees met Zijn Vader spreken? Zou het niet veeleer logisch zijn dat Hij in zijn pijn deze woorden in het Hebreeuws uitriep: Eli, Eli, lama zabachtani: Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij geofferd?

Klik hier om de studie te lezen op de site van Messia Nieuws!


Reageren