#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Buitenland

Moordenaar zwarte christenen schuldig

Een jury achtte de openlijke racist Dylann Roof schuldig aan het doden van negen zwarte kerkgangers als gevolg van het in juni 2015 door hem geopende vuur tijdens een Bijbelstudiebijeenkomst in de Emanuel African Methodist Episcopal Church in Charleston in South Carolina. Hij had de aanval weloverwogen gepland.

Roof (22) werd door de jury schuldig bevonden aan een haatmisdrijf, de dood van kerkgangers ten gevolge hebbend, vuurwapengeweld en het belemmeren van de praktiseren van een godsdienst. Een overlevende zei dat Roof haar leven had gespaard en haar vertelde haar nodig te hebben om ‘het verhaal te vertellen’. Polly Sheppard herinnerde zich hoe zij onder een tafel dook toen schoten weerklonken tijdens het slotgebed bij de Bijbelstudiemeeting. Toen zij haar ogen opende, zag ze de laarzen van Roof. “Heb ik jou al dood geschoten?” vroeg Roof volgens Sheppard. ”Nee”, zou ze hebben geantwoord. “Dan doe ik dat niet, want ik heb je nodig om te vertellen wat je zag”, zei de dader.

Nodig
Een van de slachtoffers, Tywanza Sanders, nam een paar momenten op zijn telefoon op, en plaatste dat op een video chat. De tragedie vond plaats terwijl de gelovigen de ogen sloten voor gebed. Een salvo klonk en toen de kerkgangers opkeken zagen zij dat Roof een semi automatisch pistool had, dat hij twee maanden eerder kocht.
Tot de slachtoffers behoorde ds. Clementa C. Pinckney (42), die de jonge blanke vreemdeling bij de Bijbelstudie had verwelkomd en sprak over de gelijkenis van het zaad. De twaalf juryleden hadden minder dan twee uur nodig om tot hun oordeel te komen. Roof toonde geen emotie toen de beschuldigingen werden voorgelezen.

Doodstraf
Hij spreekt die niet tegen en is zowel volgens zijn advocaat als de aanklagers bereid de doodstraf te krijgen. Met die hoogste straf zijn trouwens niet alle christenen het eens. Zij zeggen dat het de kans wegneemt voor zondaren berouw te tonen en genade door Christus te ontvangen. Gouverneur Nikki R. Haley van South Carolina heeft gezegd te hopen dat de overlevenden, de nabestaanden en de mensen in South Carolina enige vrede kunnen vinden in het feit dat gerechtigheid is geschied.


Reageren