#Tb 15 euro gift
Enquête: 031-Is ontucht de enige Bijbelse grond voor een echtscheiding? Ja Nee

Uw mening

116 Graham en Paula White bij inauguratie Trump

Behalve Franklin Graham – zoon van Billy Graham en nu leider van de naar hem genoemde organisatie – behoort ook de omstreden tv-evangeliste Paula White tot de zes pastores die bij de inauguratie van Donald Trump als nieuwe president van de VS aanwezig zijn. Zij houden er korte toespraken en / of spreken gebeden uit. Het inauguratie comité van Trump heeft dat bekend gemaakt. De andere vier zijn aartsbisschop kardinaal T.M. Dolan van New York, president dr. Samuel Rodriguez van de Spaanse christelijke gemeenschap, bisschop Wayne T. Jackson van Great Faith Ministries International en rabbijn Marvin Hier van het Simon Wiesenthal Centrum.

Uw mening: 116-Wordt Trump een zegen of een ramp? Zegen = ja, ramp = nee

$ 80.000 per week
In de aanloop naar 20 januari, waarop Trump wordt ingezworen, kreeg welvaartsevangeliste White, die zegt de gekozen nieuwe predikant tot Christus te hebben geleid, opnieuw veel negatieve berichtgeving over zich heen. Zij heeft daarop gereageerd door veel kritiek naar het land der fabelen te verwijzen en te zeggen dat ze er geen theologie op nahoudt die in strijd is met de Bijbel.
De auteur Mark I. Pinsky, die over religie schrijft en White al jarenlang volgt, zette in artikelen die kritiek nog eens op een rijtje. Hij herinnert er onder meer aan dat een bekende baptistenpredikant Russell Moore haar een charlatan en een ketter noemde, wegens het verspreiden van het welvaartsevangelie, dat zijzelf overigens een boodschap van ‘welzijn’ en niet van geld noemt. Intussen lijkt zij zelf niet armer geworden te zijn als gevolg van de prediking. In 2007 werd haar wekelijkse inkomen geraamd op $ 80.000. Enkele van haar organisaties gingen failliet. Behalve faillissementen deelt zij met Trump dat zijn drie keer is getrouwd.

‘Eerstelingen’
In mails aan haar achterban dringt zijn er geregeld op aan de ‘eerstelingen van de oogst’ te geven, om daarna te kunnen zaaien. De ‘eerstelingen’ (geld) moeten naar haar organisatie gaan. Op Nieuwjaarsdag voorspelde zij in haar New Destiny Christian Center in Florida dat in 2017 veel in de samenleving, de kerk, de economie en de regering gaat veranderen. God heeft daartoe Trump gezonden, zei ze.

Politico Magazine beschreef de vrouw die, behalve enkele andere huizen, ook een appartement in de Trump Tower heeft, als Trumps ‘God fluisteraar’. Zij heeft tot nu toe geen interesse in politiek getoond. Een universitaire onderzoeker noemde haar de Oprah van de evangelische wereld.

Het blad National Enquirer toonde destijds een foto op de cover van tv-evangelist Benny Hinn, hand-in-hand met haar voor een hotel in Rome, waar hij was geregistreerd als David Solomon. Volgens Paula White was er geen sprake van een afspraakje, maar Hinn - die na een scheiding weer hertrouwde met zijn vrouw - gaf later toe dat er een ‘ongepaste relatie’ was geweest.
Net als andere pinkstermensen spreekt White in tongen, profeteert zij en legt zij ter genezing handen op. In weerwil van veel kritiek zegt zij geleerd te hebben van zowel de zegeningen als nederlagen in haar leven. In haar prediking zegt zij geregeld tegen haar toehoorders dat die net als zij bevrijd kunnen worden van armoede, geestelijke en seksueel misbruik, drugs en promiscuïteit. “Mijn leven is niet altijd perfect geweest, maar ik ben nu grootmoeder en dank God voor Zijn genade”, zegt ze.


Reageren