#TB 15 euro gift voor Uitdaging
Enquête: 063-Ik heb een goede kennis van de Bijbel! Ja Nee

Binnen/buitenland

B&W Amstelveen ongevoelig voor ‘demonenband’

Burgemeester en wethouders van Amstelveen zien voor zichzelf geen enkele verantwoordelijkheid voor de programmering in het door de gemeente gesubsidieerde poppodium P60, ook niet als daar een band optreedt die, naar eigen zeggen, ‘demonen en duivelse hekserij’ ontketent. Dat blijkt uit hun antwoorden op door de ChristenUnie gestelde schriftelijke vragen over het optreden van de horrorband Carach Angren op kerstavond.

In feite onthoudt het college zich van elk commentaar omtrent de band. Het is een zaak van bestuur en directie van P60 wat daar aan het voornamelijk jongere publiek wordt gepresenteerd, zegt het. Burgerraadslid Henk Stoffels van de ChristenUnie had gevraagd of het college vindt dat jeugd van rond de 18 aan bands als Carach Angren moet worden blootgesteld en of het haar daartegen niet moet beschermen. Het gaat daarbij, zei Stoffels, om de geestelijke gezondheid van de jeugd. Dat de band optrad op uitgerekend Kerstavond – vanouds een christelijk feest om de geboorte van Jezus te herdenken – zat de fractie helemaal dwars. Maar B&W wassen volledig de handen in onschuld. De gemeente betaalt €650.000 subsidie aan P60, maar bemoeit zich verder niet met wat daar gebeurt.

“Het college ziet geen relatie tussen een muziek genre op Kerstavond enerzijds en de geestelijke gezondheid anderzijds”, schrijven B&W aan de fractie.

Geen voorwaarden
De ChristenUnie had gevraagd of zij aan het verstrekken van de subsidie de voorwaarde willen verbinden dat metalbands ‘met donkere spirituele invloeden’ niet in het popcentrum mogen spelen. Maar daar wil het college niet van weten. De subsidie wordt verstrekt wegens de ‘cultureel-maatschappelijke doelstellingen’ van P60, zegt het. Jaarlijks worden er 150 concerten georganiseerd. “Bij de subsidie verlening heeft het college P60 de opdracht gegeven zoveel mogelijk doelgroepen en subculturen binnen de doelgroep jongeren te bereiken”, laten B&W weten. Over de keuze gaan zij niet praten met P60, zoals de fractie had gevraagd.

In de aankondiging door P6o stond over de band: ‘Als het koude zweet je langs de rug loopt, het kippenvel je bekruipt, je hart een slag overslaat en angst je in een wurggreep houdt, dan weet je dat je in het horrorrijk van Carach Angren bent getreden. Met hun nieuwste album 'This is No Fairytale' dat in 2015 uitgebracht werd, spannen zij de kroon van het horror metal genre. Flamboyante orkestrale waanzin contrasteert met het ijzige gezoem van black metal geïnspireerde riffs. Fel raspende zang en genadeloos ratelende drums brengen een afschrikwekkend verhaal naar voren. Op kerstavond ontketende Carach Angren de demonen en duivelse hekserij in Amstelveen!’

Volgens B&W zijn niet zij, maar de ouders van minderjarige jongeren verantwoordelijk voor de wijze waarop die hun Kerstavond doorbrengen. “De zorgen van het college t.a.v. jongeren die dit concert bezoeken zijn in beginsel niet anders dan t.a.v. jongeren met andere activiteiten op deze avond.” Wie ouder is dan achttien is zélf verantwoordelijk voor de keuzes op het gebied van vrijetijdsbesteding, meent het college.


Reageren