#Tb 15 euro gift
Enquête: 047-Leven wij nu al in de grote verdrukking? Ja Nee

Boek-muziek-film

Geen doodlopende weg voor asielzoekers

Stichting Gave presenteert een adviesbrochure voor vrijwilligers die contact hebben met uitgeprocedeerde asielzoekers. Bij afwijzing van de asielaanvraag overheerst machteloosheid. In de brochure ‘Geen doodlopende weg’ geeft Gave informatie over de asielprocedure en praktische handreikingen waar de vrijwilliger de asielzoeker mee kan helpen.

Vrijwilligers onder asielzoekers proberen gastvrijheid te bieden, asielzoekers wegwijs te maken in het dagelijks leven en te helpen. Samen hopen ze op een positieve beslissing op de asielaanvraag. Wanneer de beslissing negatief uitvalt, komen allerlei vragen boven. Zijn alle inspanningen voor niets geweest? Hoe kan de uitgeprocedeerde asielzoeker worden geholpen? Wat betekent het bijbelse gebod tot naastenliefde en gastvrijheid nu?

In de brochure laat Gave zien wat de vrijwilliger kan doen voor een uitgeprocedeerde asielzoeker. Voorafgaand daaraan staat beschreven hoe de asielprocedure verloopt en welke criteria de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) hanteert bij de beoordeling van een asielaanvraag. Ook gaat de brochure in op de vraag welke scenario’s er zijn nadat een asielaanvraag is afgewezen.

Gave verlangt ernaar dat de vluchteling die naar ons land komt, wordt gezien en geliefd. Ook als deze medemensen zich aan de rand van de samenleving bevinden. Juist dan kunnen christenen laten zien dat ze Jezus Christus navolgen.

De brochure ‘Geen doodlopende weg’ helpt vrijwilligers die contact hebben met uitgeprocedeerde asielzoekers. De brochure is aan te vragen (€ 2,50) of gratis te downloaden op www.gave.nl/geendoodlopendeweg.

Reageren


frits

12-01-2017 07:44
Het is een Gave om christen vluchtelingen in ons land niet te helpen. Hoe durf je...

Otto

12-01-2017 06:48
Stichting Gave wanneer komt er een brochure uit van wat men kan doen voor de christelijke vluchteling, die hier door de moslim vluchteling bedreigd, en bang gemaakt wordt? angstig zwijgen jullie hierover, maak je eens hard voor deze mensen, dan kun je doen wat Jezus zegt in Mattheus 25 vers 40, maar ik hoor jullie helemaal niet over de christen vluchteling in de Europese opvangcentrums, en ook niet over de christen vluchteling in Nederland, die weer lijden onder de moslimvluchteling, terwijl zij dachten in ons land de vrijheid te hebben, om eindelijk Jezus te belijden zonder angst, maar voor de zoveelste keer worden zij in de steek gelaten, en over Uw verder handelen zal ik maar zwijgen, na het bovengenoemde stuk gelezen te hebben. Wat ik onder een vluchteling verstaat is het volgende, elke ware vluchteling die op de vlucht is voor oorlog geweld, moet je opvangen, en deze geef je verzorging, en onderwijs, maar zodra de vrede in hun land wedergekeerd is dan gaan zij weer terug om hun land op te bouwen, dan praten wij over een vluchteling, maar waar U over praat zijn migranten, die hier voorgoed willen blijven, en daar zijn regels voor, en voldoen zij niet aan die regels, ja dan kan het niet door gaan, en moet je deze migrant op een goede manier weer naar hun thuisland begeleiden, en als er dan toch migranten mogen blijven laten het dan christen vluchtelinge zijn, die al zo moe zijn voor al de vervolgingen die zij al hebben moeten volstaan.