#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Israël

De raad van de volken zal vergaan

Vandaag en morgen komen zeventig volkeren bij elkaar in Parijs om een resolutie te bekrachtigen om Israël te veroordelen, de grenzen van het land en het tijdspad van de onderhandelingen aan Israël voor te schrijven. Om deze daarna in het Europese Parlement en in de Veiligheidsraad op 17 januari 2017 te laten bekrachtigen.

Lees het artikel Roger van Oordt, directeur Christenen voor Israel!

Reageren


Otto

13-01-2017 05:26
Het is nu Uw taak CDA/SGP/CU om U uit te spreken, dat U pal achter het verbondsvolk Israel staat, en nu niet weg kijken, neen nu U openlijk uitspreken, de tijd is gekomen, dat er keuzes worden gemaakt, je bent voor of tegen, een andere keuze is er niet, sta op christelijk Nederland, en ga achter het verbondsvolk Israel staan!!! En als Europa zich tegen Israel keert, dan zie ik een grote chaos ontstaan in de landen, die hier mee instemmen. Kijk maar in al die landen die Israel haten, daar is chaos zie maar in het hele Midden-Oosten is chaos, omdat zij constant zich tegen Israel keren. Nederland sta achter Israel!!!