#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Overdenkingen

Een oorlogszuchtige vredesconferentie

Vandaag en zondag komen op initiatief van Obama 70 landen bijeen voor een ‘vredes-conferentie’ met als uiteindelijk doel om alsnog Israël te dwingen om Judea en Samaria en het Oostelijk deel van Jeruzalem over te dragen aan hun gezworen vijand, de Palestijnen. Obama, de Nobelprijs voor de Vrede ‘ontvanger’ (verdiend had hij die niet en hij kreeg de prijs zelfs nog vóór hij president werd!) heeft elke dag van zijn twee termijnen wel ergens ter wereld oorlog gevoerd. Op de laatste dagen probeert deze antisemitische oorlogspresident alsnog een ‘vrede’ in het Midden-Oosten te bewerkstellingen door de twee-staten ‘oplossing’ er door te drukken.

Door: Kees Abspoel

Israëls positie wordt nog gevaarlijker
In werkelijkheid zal Obama’s haat voor Israël ertoe leiden dat Israël door de hele wereld zal worden bekritiseerd en aangevallen om ‘de bezette gebieden’, want met de uitkomst van deze bijeenkomst wordt definitief vastgesteld dat Israël de bezetter is van ‘land van onschuldige Palestijnen’. Men zal in Parijs willen proberen om de Joodse staat te dwingen een Palestijnse terreurstaat te accepteren in de Bijbelse gebieden Samaria, Judea en het oostelijk deel van Jeruzalem. De Palestijnen, vertegenwoordigd door Hamas en Fatah zijn niet bereid (en hoeven zich niet bereid te verklaren) om de Joodse staat te erkennen.

Een eenzijdig oordeel
Naar verwachting zal er niets worden gezegd (en zeker geen oordeel worden geveld) over de terreur die de Palestijnen al jarenlang over Israël uitstorten, zoals deze week weer de vier doden die vielen door een Palestijn die hen met een vrachtwagen doodreed en daarbij ook tientallen mensen zwaar verwondde. Zonder dat de Palestijnen ook maar iets hoeven doen (ze hebben ook nu weer drie voorstellen afgewezen) krijgen zij straks wat ze hebben willen. Althans: wat de wereld denkt dat zij hebben willen. Want als de Palestijnen 100% van wat zij willen hebben daadwerkelijk krijgen is dat voor hen slechts de start van deel 2: het volledig elimineren van de Joodse staat en het vermoorden van elke Jood. We kunnen dit eveneens zien aan de uitspraak van Ayatollah Khameini van Iran: men wil geheel Israël ‘bevrijden’ en niet slechts een deel. Schande voor de landen die positief zullen stemmen voor het verraad van Israël. Maar elke vervloeking van Israël zal als een boemerang op hun hoofden terug keren: als een land Israël verdeelt zal dat land verdeeld worden.

Israël niet enthousiast
Israël zit niet bepaald te wachten op de ‘vredes-conferentie’ in Parijs. De gesprekken over een twee-staten ‘oplossing’ leiden slechts tot een internationale veroordeling van Israël. De Israëlische minister van Defensie Avigdor Lieberman vergeleek de vredestop in Parijs met de rechtszaak van Alfred Drefyus, een Franse soldaat van Joodse komaf die in 1894 onterecht werd veroordeeld voor landverraad. ‘Het enige verschil is dat er destijds één Jood voor de rechter kwam, nu is dit het hele Israëlische volk,’ aldus Lieberman. En destijds was het één land wat veroordeelde, nu is het de hele wereld, want de ‘vredes-conferentie’ bestaat uit 70 landen en dat getal wordt in Israël gezien als synoniem voor de hele wereld. Er is geen land ter wereld wat zoveel vijanden heeft als dit volk van God.

Zelfvertrouwen is goed, maar op God vertrouwen is beter
Israël vertrouwt op haar wapens. Op zichzelf overigens terecht, want Israël heeft één van de sterkste legers ter wereld. Aan de andere kant: als de hele wereld zich tegen Israël keert (zoals nu wordt voorbereid) dan kan Israël het niet opnemen tegen de hele wereld. In plaats van op hun wapens zouden zij mogen vertrouwen op de Here God en Hem in gebed aanroepen. Zij zijn Zijn volk, Israël is Zijn land en Jeruzalem is Zijn stad, de stad waarop de Here God Zijn Naam heeft gezet. Er is geen enkel ander volk in de wereld wat van God Zelf hun land kreeg; het land en het volk van Israël horen onlosmakelijk bij elkaar.

Oordeel over de volkeren
Er zal van Godswege een oordeel komen over allen die Gods land willen overdragen aan een terreurbende die de totale vernietiging van Israël (nog steeds) in haar handvest heeft staan. “Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden.’ Zacharia 12:3 Als we bedenken dat ook ons land zich bevindt in die 70 landen dan kunnen we angstig worden. Terecht, want het blijft niet bij een Goddelijke afstraffing; de Here God zal die landen verdelgen! “Te dien dage zal Ik zoeken te verdelgen alle volken die tegen Jeruzalem oprukken.“ Zacharia 12:9 Ook al zou ons land niet daadwerkelijk deelnemen aan een aanval op Israël’: de Here God ziet het hart aan. Als ons land zich schuldig maakt aan Israëls veroordeling en de verdeling van hun land dan zijn zij mede-schuldig. Laten wij bidden voor Israël en Jeruzalem! Er komt zwaar weer aan!

 “Ja. Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde, daarom heb Ik u getrokken in goedertierenheid. Weer opbouwen zal Ik u, zodat gij gebouwd wordt, jonkvrouw Israëls” Jeremia 31:3

http://appie.abspoel.nl

Reageren


Otto

13-01-2017 07:42
Ik roep een ieder op, om in gemeentes/evangeliebijeenkomsten zondag te bidden voor Israel, dat er verdeeldheid komt bij de 70 landen, die bijeen geroepen zijn door Obama om zijn laatste stunt, een trap in de rug van Israel niet te laten slagen. Besef wel christelijk Nederland dit worden heel belangrijke dagen(14 en 15 januari) hoe er om gegaan gaat worden, met Gods verbondsvolk, dit is voor elke christen belangrijk dat zij Israel nu steunen, daarom bid, en bid, dat de plannen van Obama sneuvelen!!!