#Tb 15 euro gift
Enquête: 039-Ik geloof dat er leven is na de dood! Ja Nee

Mensen

Stichter Light for the World overleden

Op 92-jarige leeftijd is maandag dr. Martien Cozijnsen, oprichter van stichting Light for the World, in zijn woonplaats Zeist overleden. De door hem en zijn echtgenote Jenny opgerichte stichting richtte zich op hulpverlening aan blinden en slechtzienden in ontwikkelingslanden. Niet alleen zijn betrokkenheid en vakmanschap als oogarts, maar vooral zijn christelijke geloof bracht het paar daartoe.

Door Johan Bos

In 1977 beëindigde Cozijnsen om gezondheidsredenen zijn oogheelkundige praktijken in Veenendaal, Utrecht en Ede / Wageningen. Een paar jaar later werd hem gevraagd in een vluchtelingenkamp in Thailand oogheelkunde op te zetten. Hij zag dat blinde kinderen het heel moeilijk hadden. Niet alleen door hun fysieke handicap, maar ook wegens verwaarlozing, uitbuiting, minachting en verstoting. Het contrast tussen deze ervaring en de mogelijkheden voor blinden in Nederland brachten dr. Cozijnsen en zijn echtgenote in 1982 tot de oprichting van stichting Dark & Light Blind Care (tegenwoordig Light for the World) om vanuit Nederland hulp te gaan verlenen.

In hun geloof vonden de twee de inspiratie om te dienen. De Bijbelse opdracht in Matthéüs 25 dreef hen en is nog steeds de grondslag van de stichting. Bij de viering van het 25-jarig bestaan in 2007 zei Cozijnsen: “We zijn dankbaar en vinden het geweldig hoe God ons wilde en kon gebruiken om blinden in ontwikkelingslanden te helpen. En we zijn onder de indruk om te zien hoe onze missie nog steeds leeft bij alle medewerkers en donateurs.”

Groei
De eerste activiteiten vonden plaats in Noordoost-Thailand, met daarnaast kleinere projecten in Indonesië, Suriname en Kenia. Geleidelijk aan raakte de stichting betrokken bij tientallen projecten in Afrika en Azië. Gedurende de eerste veertien jaar was de stichting een vrijwilligersorganisatie. In 1996 kwamen er beroepskrachten bij om de kwaliteit en de duurzaamheid van het werk te waarborgen. Het bestuur breidde zich uit en dr. Cozijnsen werd in 1998 erevoorzitter.

De stichting zegt ook na het heengaan van haar erevoorzitter gestalte te willen blijven geven aan zijn gedachtegoed. “Zijn enthousiasme en gedrevenheid inspireren ons om zijn idealen te blijven nastreven”, zegt zij.


Reageren