#TB 15 euro gift voor Uitdaging
Enquête: 059-Is Israël Gods uitverkoren volk? Ja Nee

Binnen/buitenland

Ambtsgebed verleden tijd?

Bidden voor aanvang van een raadsvergadering. In veel gemeente is het nog steeds aan de orde. De Heer vragen om inspiratie en steun bij het maken van de besluitvorming die te maken hebben met een evenwichtige afweging. Voor de gemeente Ede een hekel punt want de VVD in deze gemeente heeft een voorstel ingediend om het ambtsgebied voor aanvang van de raadsvergadering af te schaffen. De niet conventionele partijen lijken deze motie te steunen waardoor er een meerderheid in de raad ontstaat. En daarmee zou het ambtsgebed in de Christelijke gemeente Ede ten einde zijn.

Door Jos Pieters

Het speelt al een tijdje in de Edese gemeenteraad. Moeten we het ambtsgebed handhaven, past het nog in deze tijd of kan het achterwege blijven?

Christen Unie
De Christen Unie schrijft op haar plaatselijke website het volgende: “In het ambtsgebed wordt de hulp ingeroepen van God en wordt de bede uitgesproken dat de genomen besluiten tot eer van God en van de samenleving mogen zijn. Op deze wijze belijdt de gemeenteraad als plaatselijke overheid zijn afhankelijkheid van God, die in het gebed publiekelijk als Allerhoogste wordt erkend. Als een burgemeester het ambtsgebed uitspreekt, doet hij dat niet als privépersoon. Ook is het ambtsgebed niet een gebed van de aanwezige raadsleden. Het ambtsgebed wordt uitgesproken namens de raad als hoogste orgaan dat aan het hoofd staat van de gemeentelijke samenleving. De gemeenteraad als collectief richt zich via dit gebed tot God. Het ambtsgebed moet dan ook niet vergeleken worden met een persoonlijk gebed. Het ambtsgebed is een publiek gebed, dat niet aan kracht verliest als er individuele raadsleden zijn die het christelijk geloof niet aanhangen en niet meebidden. Het behoudt zijn waarde.

VVD
De VVD kwam met het argument dat het ambtsgebed in strijd is met de scheiding van kerk en staat. Dat is echter niet het geval. De scheiding van kerk en staat heeft hier niets mee te maken. Wat de VVD eigenlijk bedoelde en graag wil, is een scheiding van geloof en politiek. Het geloof dat voor de ChristenUnie onlosmakelijk verbonden is met het leven als geheel. En dus ook met het politieke werk”.

Maar niet alleen de Christen Unie, ook het CDA en de SGP zijn tegen de afschaffing van het ambtsgebed maar vormen in de Edese gemeenteraad op één zetel na de minderheid.
Vorige maand is al een stemming geweest over het handhaven dan wel afschaffen van het gebed voor aanvang van de gemeenteraadsvergadering maar door de afwezigheid van één lid van Groen Links staakten de stemmen in de verhouding negentien tegen negentien.

Nog deze week zal de raad van de gemeente Ede een beslissing nemen over dit, voor de Christelijke Partijen, zo belangrijk onderwerp. Daarvoor komt een met vakantie zijnde raadslid terug om deel te nemen aan de stemming.


Reageren