#Tb 15 euro gift
Enquête: 031-Is ontucht de enige Bijbelse grond voor een echtscheiding? Ja Nee

Buitenland

Oprah ‘christen’ en aanhanger New Age

Nadat zij enige tijd geleden een storm van protesten onder gelovigen had veroorzaakt door te zeggen dat Jezus niet de enige Weg was, lijkt Oprah Winfrey er nog steeds niet bijster Bijbelse denkbeelden op na te houden. In Charisma News (VS) signaleert redacteur Jennifer LeClaire dat de tv-ster er New Age visies op nahoudt. Zij deed samen met New Age goeroe Deepak Chopra een tournee en uitzendingen over ‘geestelijke oplossingen’. In de Radio City Music Music Hall in New York vertelde ze dat ze een christen was. Maar ze zei: ‘Ik vraag u niet een christen te zijn. Als u dat wel wilt, kan ik nu laten zie hoe dat moet. Maar het is geen vereiste. Ik respecteer elk geloof. Maar ik praat over geloof, niet over religie. Ik spreek over spiritualiteit.”

Door Johan Bos

Die spiritualiteit drong onlangs ook door tot de kapel van de Stanford Universiteit, zegt LeClaire. “Oprah leidde meer dan 1000 mensen daar in een soort New Age meditatie oefening.” De tv-icoon vroeg de mensen hun ogen te sluiten en met haar te ademen. Ze vroeg hun duim naar hun middelvinger te brengen, andere vingers er omheen te leggen en zo de vibratie te voelen van hun persoonlijke energie, terwijl men diep ademde met Oprah. Daarna ging zij voor in een geheim gebed, althans haar versie van gebed. Een sleutelwoord erin was ‘dank u’, maar het was verder volstrekt onbijbels, meldt LeClaire.

Le Claire houdt van dankzegging, maar wat Oprah deed en doet is volgens haar gewoon New Age. "Dank u, dank, dank u” is niet het enige gebed dat nodig is, zoals Ophrah zegt.” De Bijbel spoort gelovigen aan te bieden voor specifieke dingen onder dankzegging, zegt LeClaire.

Zij verwijst naar 1 Timothéüs 2:1-4: "Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen, voor koningen en alle hoog geplaatsten, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Dit is goed en aangenaam voor onze God, die wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen.” En naar Psalm 122:6: “Bid voor de vrede van Jeruzalem.” Ook verwijst zij naar het Onze Vader.

Oprah claimt een christen te zijn en LeClaire wil over haar behoud niet oordelen, maar voor haar is wel duidelijk dat Oprah haar grote invloed hanteert op een manier die in strijd is met de christelijke waarden en Bijbelse leer. “Mijn gebed voor Oprah komt uit Ephese 1:17-21”, zegt ze. “Dat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, Oprah de Geest van Wijsheid zal geven en de openbaring Hem recht te kennen, dat de ogen van haar hart mogen worden verlicht, zodat ze mag weten welke hoop Zijn roeping wekt en hoe rijk de heerlijkheid is Zijner erfenis onder de heiligen en hoe overweldigend groot Zijn kracht is.”


Reageren