#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Christelijke media

Gered dankzij de radio

Geregeld vinden mensen de Here Jezus Christus dankzij boodschappen die via Trans World Radio (TWR) worden uitgezonden, naar soms onherbergzame en afgelegen gebieden. Mangamma is een van degenen die recent de Heer vond en daarover aan de zender schreef. Zij had over Hem in haar eigen taal gehoord, in het afgelegen dorp waar zij woont.

“De meerderheid van mijn stamgenoten is verslaafd aan alcohol”, schreef ze. “Toen mijn kinderen nog klein waren stierf mijn man. Het leven als alleenstaande moeder met weinig inkomen is heel moeilijk.”

Ze heeft geen christelijke achtergrond. “Vroeger brachten mijn man en ik brandoffers aan de verschillende goden die we aanbaden. Daar stopte ik mee toen hij overleed. Een paar jaar later werd ik ontzettend ziek en bedlegerig. Veel mensen uit mijn dorp zeiden dat het bergafwaarts ging met mijn leven omdat ik was gestopt met de brandoffers.”

En toen hoorde zij voor het eerst het Bijbelprogramma van TWR in haar moedertaal. Alleen al een radio-uitzending in die taal deed haar goed. “Al snel ging ook de boodschap me steeds meer interesseren. Ik hoorde voor het eerst over Jezus Christus en Zijn goede nieuws voor de mensheid. Terwijl ik bleef luisteren, werden vragen die ik had over God en ons bestaan beantwoord. Uiteindelijk heb ik Christus aangenomen als mijn Redder.

Een paar dagen later kwamen een paar zendelingen naar mijn huis om voor mij en mijn gezin te bidden. Dankzij Gods genade werd ik genezen. Nu leven we in vrede in Christus.”Reageren