#TB 15 euro gift voor Uitdaging
Enquête: 059-Is Israël Gods uitverkoren volk? Ja Nee

Binnen/buitenland

Ambtsgebed in Ede blijft

Ede kan weer rustig ademhalen. Na een emotionele raadsvergadering donderdagavond 30 april jl. is er toch besloten om aan het ambtsgebed vast te houden maar wel in een andere vorm.

Door Jos Pieters

De Edese gemeenteraad was sinds 2007 al tot op het bot verdeeld over het ‘omstreden’ ambtsgebed en donderdagavond is zelfs een raadslid terug gekomen van vakantie om aanwezig te zijn bij een hoofdelijke stemming in de raad.

Verrassing
Maar tot verrassing van iedereen toverden vier politieke partijen een amendement uit de hoge hoed om het gebed voorafgaande aan de raadsvergadering te houden. En dat amendement is, na een schorsing van de Edese gemeenteraad, unaniem aangenomen. Het bidden blijft dus in de gemeente Ede dankzij een voorstel van het CDA, de ChristenUnie, Gemeente Belangen en de Partij van de Arbeid.

Aanpassing
Het ingediende amendement is een poging om ook rekening te houden met de gevoelens van iedereen. Dat geldt dus voor raadsleden die het heil niet inzien van het bidden voor een vruchtbare vergadering maar ook voor die raadsleden die er wel behoefte aan hebben zich gezamenlijk voor te bereiden op een raadsvergadering door middel van een gebed. Daarvoor is, door middel van het amendement de tekst aangepast en luidt nu als volgt:

“Barmhartige God. Aan het begin van deze raadsvergadering is onze bede en ons persoonlijk streven dat wij oprecht en vol respect met elkaar mogen omgaan, dat wij met wijs en helder inzicht de juiste besluiten zullen nemen, tot Uw eer, tot het welzijn van onze gemeente en tot opbouw van een rechtvaardige samenleving. Amen.”

De fractie van de VVD in Ede heeft nog wel een aanpassingen gevraagd waarbij de titel “ambtsgebed” vervangen wordt door ‘gebed’. De SGP fractie vroeg echter om het woord ambt tussen haakje te zetten maar daar is de gemeenteraad van Ede niet mee akkoord gegaan.

Het bidden voor aanvang van een raadsvergadering gebeurt dus nog steeds maar raadsleden die aan het gebed geen behoefte hebben hoeven tijdens het bidden niet aanwezig te zijn en mogen pas binnen komen bij de officiële start van de raadsvergadering.


Reageren