#Tb 15 euro gift
Enquête: 027-Verdringt muziek Gods Woord? Ja Nee

Kerk

Geen postzegel Vaticaan over Luther

Nadat media het bericht hadden verspreid dat het Vaticaan ter gelegenheid van vijfhonderd jaar Reformatie een postzegel met de beeltenis van Maarten Luther zou verspreiden, heeft de kerkstaat dat zelf tegen gesproken.

De filatelistische en numismatische dienst van het Vaticaan heeft wel toegegeven dat er in het jubileumjaar van de Reformatie een aan dat thema gewijde postzegel wordt geproduceerd, maar ontkent dat daarop Luther staat. Overigens is nog onbekend wat er wel op de zegel zal staan.

Daarvoor wordt nog gewacht op een voorstel van de grafische ontwerper. In elk geval worden er tussen de 120 en 150 duizend exemplaren gedrukt. De lancering zal in het najaar plaats vinden.

Het voornamelijk katholieke Italië heeft ook aangekondigd met een postzegel te komen die als onderwerp de Reformatie heeft, die vijfhonderd jaar geleden plaatsvond.Reageren