#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Buitenland

Veel profetieën voor Trump…

Profeten laten zich rond de inauguratie van Donald Trump niet onbetuigd. Zij claimen uiteenlopende boodschappen van God te hebben gekregen, maar zijn het er kennelijk over eens dat de Heer de nieuwe president van VS Zelf heeft gestuurd. Stephen Powell zegt dat God Amerikanen aanspoort om sterk, vrij en onafhankelijk in het licht van Zijn glorie te gaan staan.

Powell is volgens Charisma (VS) een betrekkelijk nieuwe stem in de profetische beweging, maar; ‘het is duidelijk dat God hem machtig gebruikt’. Powell zegt van God de boodschap voor Trump te hebben gekregen dat die door Hem is gekozen om een leider voor de VS en de wereld te zijn, wiens geluid over de ganse aarde zal klinken. “Het zal waar en luid zijn en een schokgolf teweeg brengen in veel landen waar tirannie regeert en zij zullen niet staat zijn het buiten te houden”, zegt de Heer, aldus Powell. Het is het geluid van Gods bazuin, een geluid van victorie, vrijheid en geloof, zegt de profeet. "Vrees wordt omgezet in geloof, twijfel in optimisme en de toekomst wordt beter dan de dagen in het verleden. Mijn volk zal het geluid horen en het geloven”, zou God via Powell hebben gezegd. “De aarde zal het zien en horen en naar Mij vluchten.”

Amerika zal Israël eren, profeteert Powell. En Amerika gaat, dankzij Trump, de wereld naar Gods dag, Gods visie en Zijn hart leiden. “Ik heb Donald Trump gekozen als voorloper van een nieuw model nationale leider, ja, zelfs een nieuwe soort wereldleider. Deze man zal demonische barrières bestrijden, zelfs op het podium van de wereld, waar geen man of vrouw in de geschiedenis ooit doorheen kon komen. Maar Ik heb hem in deze tijd aangewezen en zijn kracht is niet van zichzelf. Ik heb mijn engelen opgedragen hem te steunen bij de doorbraak, om elke struikelblok te verwijderen en elke demonische tegenstand uit te bannen”, meent Powell de Heer te citeren.

En Bill Yount, die zich onder meer bezighoudt met evangelisatie in gevangenissen, laat profetisch weten dat God de media gaat verlossen en gebruiken om de Geest uit te storten op ‘alle vlees’.

Reageren


frits

26-01-2017 06:53
Maar mannen... vele christenen hebben voor Amerika gebeden. Nu komt er een tijd van gebedsverhoring. Dat moeten jullie toch aanspreken.

vader Jakob

26-01-2017 03:21
Tja je kan alles wel profeet noemen. Een ware profeet spreekt namens God, en alles wat hij profeteert komt uit.
Dit zijn lieden die 'een haren mantel aantrekken om te liegen'. Dat gezwam over een wereldleider is helemaal over de top. God spoort geen Amerikanen aan. Hij heeft helemaal geen boodschap voor Amerika, maar een boodschap aan alle mensen dat ze zich moeten bekeren omdat Hij de aardbodem rechtvaardig gaat oordelen.
My goodness, blinde leidslieden zijn het.

Robert Severin

25-01-2017 04:39
Rara jongens die profeten....

Dirk

25-01-2017 09:04
De Verenigde Staten van Amerika is niet het koninkrijk van God. Dat lijken sommigen wel eens te verwarren. Laten we vooral bij het geschreven woord van God blijven en alles wat gezegd wordt daaraan toetsen.

Karel

25-01-2017 05:22
Wel ja, Powell profeteert over de Nieuwe Wereld Orde als over het Koninkrijk van God dat komen gaat. Is Donald Trump in zijn ogen de nieuwe Messias?
En Bill Yount zegt dat God "de media" gaat verlossen. Ik dacht dat God mensen "verlost".
We gaan nog gekke dingen meemaken met onze nieuwe generatie "profeten". Pas maar op.