#T Kerstgift Uitdaging
Enquête: 035-Hebt u wel eens een burn-out gehad? Ja Nee

Binnen/buitenland

Studiejaar over Israël

In Ede start in september een studiejaar – 17 zaterdagen - over Israël. Het wordt georganiseerd door stichting ‘Israël en de Bijbel’, die zich bezighoudt met bijbelverspreiding evangelisatie onder Joden. De studies (Laan der Verenigde Naties 88) worden tot en met mei 2016 op de eerste en derde zaterdag van elke maand gehouden van 10.00 tot 16.00 uur.

Docenten zijn, behalve directeur Ton Stier van de organisatie en diens zoon Christian, Harry Honigh, Hans van de Lagemaat, Piet van der Lugt, Bastin Romijn en Pieter A. Siebesma. Allen schrijven ook geregeld in het gelijknamige magazine van Israël en de Bijbel. De kosten voor het gehele studiejaar, inclusief lesmateriaal, bedragen 295 euro.

Terwijl volgens de organisatie meer dan 80% van de Bijbel over Israël gaat, wordt er in veel gemeenten en theologische opleidingen weinig tot geen aandacht aan geschonken, zegt zij. “Jammer, want wie aan Gods plan met Israël voorbij gaat, houdt slechts een dun Bijbeltje met een gehavende boodschap zonder enige context over”, constateert de stichting. Dat is een van de vele redenen om een jaar lang het thema stevig onder de aandacht van de deelnemers aan de studie te brengen. “Met als voornaamste lesboek: het Woord van God.”

In het lesprogramma komt Gods plan in heden, verleden en toekomst met Israël aan de orde. Maar staan onderwerpen op de agenda als Messianisme, pneumatologie, praktische adviezen voor Bijbelstudie, achtergronden van het Hebreeuws en het ontstaan van de Bijbel.

Informatie en aanmelding: 0348 565697 of info@israelendebijbel.nl.


Reageren