#Tb Beter dan Ivoor of goud
Enquête: 029-Ik ben gelukkig in mijn huwelijk! Ja Nee

Binnen/buitenland

Achterban Family7 vooral evangelisch

Meer dan de helft van de achterban van de christelijke zender Family7 behoort bij evangelische- of pinkstergemeenten. Dat blijkt althans uit een enquête, waaraan 1500 mensen deelnamen en die is gehouden door een student voor diens afstudeerscriptie.

Ruim 30% zei evangelisch te zijn en bijna 19% hoorde bij een pinkster- of volle evangelie gemeente. Bijna 12,5% zat bij de baptisten en 2% behoorde tot een Vergadering van Gelovigen. De rest van de achterban was verdeeld over andere protestantse kerken en bijna 3% tot de rooms katholieke kerk.

Volgens de meesten is Family7 van meerwaarde voor de samenleving en draagt kijken naar de tv-zender bij aan de ontwikkeling van een persoonlijke relatie met God. De respondenten, van wie de meesten in Zuid-Holland en Gelderland wonen, vonden de programma’s van Family7 over het algemeen goed tot zeer goed. Er wordt door hen 1 tot 4 uur per week naar de zender gekeken. Volgens de organisatie worden de resultaten van de enquête tot een rapport verwerkt, dat mede sturing geeft aan de programmering.

Reageren


vader Jakob

30-01-2017 02:08
De achterban verbaast me niet, alleen mis ik de cijfers van onkerkelijke kijkers.
Goede programma's over het algemeen.

Jan vannierop

30-01-2017 10:25
De Progamma-s van Family7 heeft een positief uitwerking in het algemeen stimulerend goede kwaliteit per week gezien. Alleen mist ik voor de mnd februari het Family7 Magazine dat niet binnengekomen met de post!