#T Kerstgift Uitdaging
Enquête: 007- Hebzucht is een van de grootste zonden van onze tijd. Ja Nee

Binnen/buitenland

Holocaust Rememberance Day

Ter gelegenheid van de internationale herdenking van de Holocaust hield de nieuwe secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres op 27 januari een toespraak in het VN hoofdkwartier. Hij wijst er o.a. op, dat de Nederlandse welvaart voor een deel aan de Joodse immigranten te danken is, in de zestiende eeuw uitgewezen uit zijn land, Portugal.


Reageren