#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Opinie

‘Ga niet in gesprek met Jehova’s Getuigen’

Christenen kunnen beter met Jehova’s Getuigen – beter gezegd: mensen van het Wachttorengenootschap – niet in gesprek gaan. Dat advies geeft althans ds. Theo Niemeijer in Het Zoeklicht.

Hij reageert op een lezersvraag over een daarbij aangesloten vrouw, die de Godheid van Christus ontkent, terwijl die tot de kern van het christelijk geloof behoort.

Inderdaad gaat het om de kern van het geloof, want als de Here Jezus niet Gods Zoon was geweest, wat door Zijn opstanding is bewezen, ontkracht men Zijn Woord, schrijft Niemeijer. “Mijn ervaring met Jehova’s Getuigen is dat zij zelden iets van jou willen aannemen. Ze zijn erop getraind om alleen de ander te beïnvloeden en zich af te schermen voor tegenargumenten. Je raakt vaak erg veel kwijt, wat achteraf vruchteloos is. In 2 Johannes 10 staat dat we mensen met een afwijkende leer niet in ons huis moeten ontvangen. Paulus zegt zelfs dat hij mensen met een afwijkende leer aan satan overgeleverd heeft (1 Tim. 1:20).”

Mensen van de Wachttoren dragen volgens hem duidelijk een andere boodschap uit. “De Bijbel leert ons hen uit de weg te gaan en op een vriendelijke, maar heldere manier duidelijk te maken dat we aan het werk dat door de Here Jezus aan het kruis is volbracht, genoeg hebben.”

Reageren


ming

20-01-2018 12:19
hoe moeten we mensen redden
ruk ze uit het vuur

judas brief

denis

05-02-2017 01:57
@Theo... je hoeft ze niet op Jezus als Gods zoon te wijzen. Over Gods zoon Jezus hebben ze het zelf veelvuldig en hun lectuur staat er vol mee.

Theo

04-02-2017 01:23
Ds Niemeijer heeft volkomen gelijk met dien verstande dat het zeker goed is , als ze aanbellen ze op Jezus als Gods Zoon te wijzen . Discussieeren heeft echter geen zin en is helaas tijdverspilling ! Jehova getuigen zijn totaal gehersenspoeld en alleen de Heer zelf kan ze uit hun verdwazing halen .

denis

03-02-2017 06:05
Ds. Niemeijer heeft weinig kaas gegeten van Jehovah's getuigen zo blijkt.

vader jakob

02-02-2017 02:53
Aan de ene kant heeft Theo Niemeijer wel gelijk. dat ze bij degenen bij wie ze aanbellen niet komen om verlost te worden van de Wachttoren slavernij. De volledig ingestudeerde boodschap die ze brengen doet afbreuk aan het evangelie in het algemeen en aan de Here Jezus Christus in het bijzonder. Juist hen wordt ook, met beroep op de Bijbel uiteraard, geleerd zich niet te associëren, vriendschap te sluiten met niet-getuigen, degenen die buiten zijn, en vooral star in de leer te blijven.

Aan de andere kant is het wel zo dat wij als we ze aan de deur krijgen een gelegenheid hebben om van ons geloof te getuigen. Als ze het niet van ons horen, van wie dan wel? Als je de deur voor ze dichtslaat is dat een gemiste kans....ik heb ze al jaren niet meer gezien, zal wel op de niet-bezoeken-lijst staan. Helaas, zou ik haast zeggen, want ik heb met ze te doen.

Willem

01-02-2017 11:10
Dus Jehova hebben het evangelie niet nodig? Nou je vind wel degelijk gehoor bij ze. Het gebrek aan bijbelkennis is vaak het euvel bij christenen. Dus plakken we maar een sticker op de deur. Tot nog toe heb ik altijd goede discussies gehad. En ja...ze nemen niet alles van jou aan. Mag ik dan erop wijzen dat er misschien een klein zaadje is geplant waarin de Heilige Geest kan overtuigen van zonde, oordeel en gerechtigheid?
Ik ga een orthodoxe Jood die Jezus verloochend ook niet uit de weg? Dat vind ik vele malen erger. Of slaan we Joden over het algemeen maar over. Want de genade gave en roeping Gods zijn onberouwelijk. Ze hebben Jezus niet nodig aldus het vaticaan.
De Joden zijn geroepen net zoals Jehova's en Moslims en Boeddhisten en heidenen om deel te hebben aan het Nieuwe Verbond. Juist eerst voor de Jood maar ook voor de Griek. En niet andersom.