#Tb 15 euro gift
Enquête: 136-Bent u een internetjunkie? Ja Nee

Eindtijd

Profeet: In 2017 schudt God de wereld

Dit jaar wordt de aarde geschud, komen honderdduizenden mensen tot geloof, is er een opwekking in het Midden-Oosten en barst er evangelisatie los onder zowel Arabische en niet-Arabisch sprekende moslims. En Egypte zal de leiding hebben bij die opwekking.

Dat zegt althans de als profetes en auteur te boek staande Cindy Jacobs, die door de wereld reist om massa’s toe te spreken en met haar man de ‘profetische’ organisatie Generals International leidt. De glorie van God zal in de VS uitbreken en centra van opwekking worden door de Jacobs met name genoemd, waaronder Los Angeles, Silicon Valley, Boston en talloze andere plaatsen en regio’s in Amerika. God heeft gezegd dat Hij de binnensteden niet zal vergeten, meldt Jacobs.

De geestelijke oogst zal tot de redding van hooggeplaatsten leiden in media, regering en onderwijs. Ook de popcultuur wordt ondersteboven gegooid en die gaat de Heer gebruiken voor Zijn glorie. Met veel volken gebeurt hetzelfde, weet de profetes. Latijns Amerika neemt daarbij de leiding.

Aanbiddingsleiders krijgen nieuwe liederen en er ontstaat een nieuwe generatie aanbidders. Er zal dag en nacht gebed zijn in gebedshuizen, er komt meer begrip tussen Kerk en Israël uitmondend in een ‘Davidische Messiaanse’ beweging.

In het jaar van 500 jaar Reformatie zal er een grootse openbaring van Gods Geest zijn, zegt Jacobs. “Afrika, Afrika, Afrika, u beleeft u grootste uur”, zegt God volgens de profetes, die ook meldt dat Duitsland en Frankrijk door God worden aangeraakt.

“De Calvijnen en Luthers staan weer op, boeken worden geschreven en de door Hem gestuurde geschiedenis bestudeerd. En sociale media fungeren als de Gutenberg pers van weleer.

Zij herinnert er aan dat talrijke profeten al hebben geprofeteerd dat Donald Trump president zou worden en de Cyrus van de 21ste eeuw zal zijn. Hij is geroepen om de stof van politieke correctheid te doorbreken. “Wij ontvingen de boodschap dat, als wij voor hem bidden, hij de natie zal helen in plaats van die te verdelen.”

Jacobs noemt gedetailleerde veranderingen in media, regering – Washington zal corruptie in tal van sectoren openbaren – en de opdracht voorbede te plegen. Ook bij de VN verandert het nodige en in Israël breken wonderen uit in tal van plaatsen, zoals Haifa en Nazareth, waar een demonstratie van Gods kracht plaatsvindt. Russische Joden gaan er evangeliseren. En Jacobs profeteert ook dat in tal van andere landen, zoals China en Iran, veel mensen tot geloof zullen komen.

Reageren


Johan

05-02-2017 09:23
Kom, kom. Luther bracht wel de Bijbel terug en de genade, in weerwil van een destijds verderfelijke leer. De Reformatie was een opwekking. demnk ik. Maar ik besef dat in deze 'moderne' tijd velen aan de Bijbel geen behoefte hebben en vinden dat, als God wat heeft te zeggen, Hij dat maar rechtstreeks - of via profeten - moet doen, want bestuderen van Zijn Woord kost teveel moeite...

frits

02-02-2017 07:38
Profeet Jacobs heeft geprofiteerd, De Calvijnen en Luthers staan weer op. Dit is toch oude meuk. Hierin zie je dat Profeet Jacobs niet in de waarheid staat.