#Tb Beter dan Ivoor of goud
Enquête: 029-Ik ben gelukkig in mijn huwelijk! Ja Nee

Binnen/buitenland

Special voor de veertigdagentijd

Tot Heil des Volks komt in februari met een veertigdagendagboek, om te lezen in de dagen voor Pasen. Het dagboek ‘Van de straat’ is geschreven door kwetsbare mensen die aan de onderkant van onze maatschappij leven, zoals daklozen, prostituees, vluchtelingen en verslaafden. Zij reflecteren op 40 teksten over Jezus.

Op 1 maart 2017 begint de veertigdagentijd. Het maartnummer van de Oogst, het magazine van Tot Heil des Volks, verschijnt daarom in de vorm van een bijzonder veertigdagendagboek. Lezers van de Oogst krijgen dit dagboek thuisgestuurd en mogen 1 exemplaar van dit dagboek gratis weggeven. Maar ook andere belangstellenden kunnen tot 17 februari een gratis dagboek aanvragen via www.totheildesvolks.nl/40dagen

Onder meer vluchtelingen, kinderen uit achterstandswijken, prostituees en daklozen reflecteren op Bijbelteksten die gaan over lijden, hoop en de Here Jezus. Fotograaf Ruben Timman maakte hierbij een fotoreportage onder het thema ‘Jezus zien in Amsterdam’. Waar komen we tekenen van Jezus en zijn Koninkrijk tegen in onze hoofdstad waar licht en duister zo nauw met elkaar verbonden lijken te zijn?

Kwetsbare mensen hebben vaak een verrassende kijk op Bijbelgedeelten, zij houden ons een spiegel voor. Erwin, een dakloze uit Amsterdam, reflecteert op de tekst uit Lucas, waarin Jezus zegt: ‘Vossen hebben een hol en vogels hebben een nest. Maar de Mensenzoon heeft geen plek om uit te rusten.’ (Lucas 9:58). Erwin zegt hierover: “Omdat ik dakloos ben, moedigt dit woord van Jezus mij aan om vol te houden. Jezus was eigenlijk ook een dakloze. Maar God heeft mij nog nooit in de steek gelaten, Hij zorgt altijd voor mij, daar ben ik het bewijs van. Ik leef niet op de manier zoals veel mensen leven, met een baan en een inkomen. (…) We moeten als christenen leren dat we overal onnoemlijk dankbaar voor mogen zijn. Ook voor werk of je positie. Dat je dan al weet: mijn positie is van God, Hij heeft me hier neergezet. Dan besef je dat het niet uit jezelf is. Het is geen verdienste van jezelf.”


Reageren