#Tb 15 euro gift
Enquête: 099-Is seks voor het huwelijk toegestaan? Ja Nee

Uw mening

122 ‘Op de Bres’-gebedsactie voor verkiezingen

Een gebedsdag op zaterdag 11 maart 10.30 uur in het NEM-gebouw te Voorthuizen (Voorthuizerweg 5) en een landelijke gebedsactie op 14 maart om 19.00 uur. Dat zijn de offensieven van de gebedsbeweging Op de Bres met het oog op de verkiezingen.

Uw mening: 122-Gaat u op 15 maart stemmen?

De laatste actie is niet echt ingewikkeld. Iedereen bidt thuis aan tafel of in een gebedsgroep, c.q. gemeente of Bijbelkring aan de vooravond van de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 15 maart. Volgens de leider van de beweging, Cees Vork (foto), is het meer dan ooit nodig dat kinderen van God in deze verwarrende tijd bidden voor een goede regering en dito parlement. Alle christenen gaan daar wat hem betreft op hetzelfde moment eenvoudig voor bidden. Als zij God vragen in te grijpen in Nederland, kan dat naar zijn mening niet zonder gevolgen blijven.

Man kan lang en kort bidden, zegt hij in Opwekking Magazine. Ook één zin is al goed, denkt hij: ‘Heer, geef ons een goede regering.’ Het hoeft geen christelijke regering voor het inmiddels onchristelijk geworden land, geeft hij aan.

De kerk is er voor prediking en voorleven van christelijke normen en waarden. ‘Een slager, timmerman of politicus kan als christen veel betekenen, maar hij verkoopt geen christelijk vlees, bouwt geen christelijk huis en bedrijft geen christelijke politiek”, zegt hij. Christelijke politiek is geen kerk, weet hij. “Tot de wederkomst van Jezus, gelden de regels van het koninkrijk van God alleen voor Zijn volgelingen.”

Ongelovigen die kwaad bestrijden op basis van een soort moreel kompas kunnen volgens hem wel door God worden gebruikt om indirect mee te werken aan een samenleving waarin ruimte komt om Gods wil te doen. “Blijf bidden en laten we het op 14 maart om 19.00 uur samen doen”, zegt hij.


Reageren