#Tb 15 euro gift
Enquête: 030-Mag een christen scheiden? Ja Nee

Opinie

‘Boze reactie satan op regering Trump’

De regering Trump in de VS zal veel christelijke zegeningen introduceren, maar daartegen kan men felle en boze reacties van satan verwachten. In die trant laat Ben Peters (foto), auteur van talrijke artikelen en boeken over de bouw van het Koninkrijk door de kerk, zich uit op de profetische site The Elijah List.

Hij zegt dat Trump werd gekozen om veel goede redenen, zoals betere bewaking van de grenzen, de strijd tegen terreur, betere economie en meer banen. En voor velen was de aangekondigde verandering in het Hooggerechtshof als belangrijkste reden om op hem te stemmen.

Maar voor christenen telt volgens Peters vooral dat een ‘Koninkrijk-vriendelijke’ regering, waarvan veel ministeries worden geleid door ‘Koninkrijk getrouwe’ mensen, door God gebruikt zal worden voor veranderingen in de samenleving. Samen met een doorbraak van de Heilige Geest zal er een groot ontwaken komen. Op elk terrein van de maatschappij zal men Gods invloed zien als nooit tevoren sinds mensenheugenis, zegt hij.

En dan denkt hij niet alleen aan bijvoorbeeld de pro-life standpunten van de regering, maar hij voorspelt ook allerlei andere veranderingen, waartegen de tegenstander van Christus te hoop zal lopen. Zoals ontmaskering van de evolutieleer door de wetenschap, het weer inzien van de waarde van het gezin, meer invloed van Bijbelse waarden op media en entertainment, toenemende evangelisatie om de ‘Grote Opdracht’ te vervullen en verbetering van de relatie van de VS met Israël, waardoor ook daar velen tot geloof komen.

Peters legt uit hoe dat allemaal zal gebeuren, maar waarschuwt dus ook dat de vijand niet stil zal zitten. Die zal voor veel oppositie tegen de politiek van Trump en in der levens van christenen zorgen.
Daarom zal veel gebed en voorbede nodig zijn, constateert hij. “En die krachtige gebedsopleving zal de brug worden die ons naar een nieuwe plaats van de profetische kracht en autoriteit over onze vijand zal leiden. Het is nu alleen een kwestie van druk uitoefenen op en bestrijden van de machten in de lucht die ons proberen te hinderen.” Maar hemelse machten zullen door hernieuwd gebed helpen Gods koninkrijk op aarde te vestigen, zegt hij.

Reageren


Riaan vanRensburg

12-02-2017 01:34
De verkiezing van pres. Trump was voor mij de eerste
bewijs dat de Heer nog gebeden verhoord,
en de VSA en de huidige goddeloze Westen nog niet als slechte schulden heeft afgeschreven.

denis

12-02-2017 09:31
onzin allemaal

Johan

09-02-2017 10:11
Ik geloof met me mee. Overigens: Aan het einde der dagen zullen er veel wonderen geschieden. En mensen zullen tegen de Heer zeggen: In Uw naam hebben wij demonen uitgeworpen. En Hij zal zeggen:Ik ken u niet...

T.J.

09-02-2017 07:45
Dat God grote dingen gaat doen geloof ik ook. Dat een krachtige gebedsopleving het zal begeleiden.., ja, dat moet wel zo zijn. Zo werkt het immers in Gods Koninkrijk.
Het was pas bij de laatste zin dat ik opeens kwam tot een: "O boy!" Gaan w i j , weliswaar door hemelse machten geholpen, nu opeens Gods Koninkrijk op aarde v e s t i g e n ? Of gaat de Heer een immense oogst binnenhalen door de doorbraak overal van onvoorstelbaar krachtige t e k e n e n (door ons heen) van Zijn Koninkrijk. Waarna H i j z e l f , na de onvoorstelbaar zware drieënhalf jaar terreur van de antichrist, Zijn heerlijk Koninkrijk o v e r h e e l d e a a r d e komt vestigen? Ik geloof het laatste.