#T - Grootsgedrukt
Enquête: 009-Israël moet een Palestijnse Staat toestaan. Ja Nee

Binnen/buitenland

Goedkope genade

FIRE Kerk Media presenteert tijdens de Geest der Waarheid conferentie, 23 & 24 mei 2015, het boek 'Hyper Grace' van Dr. Michael L. Brown wat vertaald is naar het Nederlands, genaamd 'Hypergenade'.

Dr. Michael L. Brown (foto) is een gerenommeerd, internationaal bekende spreker, theoloog, schrijver van 25 boeken, presenteert een nationale, dagelijkse radioshow en is de oprichter en voorzitter van FIRE School of Ministry met vestigingen in Amerika, Afrika en Europa.

Het boek 'Hypergenade' legt de gevaren bloot van een beweging die momenteel wereldwijd gaande is, waarin genade wordt overdreven en goedkoop wordt gemaakt.

Zoals Dietrich Boenhoffer al zei: "Goedkope genade is genade die wij onszelf schenken. Goedkope genade is de prediking van vergeving zonder bekering, doop zonder kerkelijke discipline, Heilig Avondmaal zonder belijdenis... Goedkope genade is genade zonder discipelschap, genade zonder het kruis, genade zonder Jezus Christus, levend en vlees geworden."

FIRE Kerk, Verhulstlaan 21, Rotterdam

http://www.firekerk.nl
http://www.askdrbrown.org/press-room


Reageren