#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Boek-muziek-film

The Message of hope in het Nederlands

De pilot-uitgave van de unieke bijbelvertaling The Message is nu beschikbaar. De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe bijbelvertalingen bijgekomen. Toch geloven uitgeverij Ark Media en uitgeverij Gideon dat er ruimte is voor een nieuwe, unieke en eigentijdse vertaling. The Message of Hope in het Nederlands bevat het hele Marcusevangelie, de hele Jacobusbrief, grote delen uit de Romeinenbrief en Kolossenzen, een aantal Psalmen en 1 Korinthe 15, over de opstanding. Hoopvolle bijbelgedeelten voor mensen die God kennen én mensen die God niet kennen.

Eigentijds
Het unieke van The Message is dat het een eigentijdse vertaling is die in het Engels miljoenen mensen wist te raken die óf 'de Bijbel nooit gelezen hadden', óf 'de Bijbel zo vaak gelezen hadden dat ze er niet meer door verrast werden'. Deze uitgave biedt lezers in ons taalgebied een kennismaking met de tekst, zoals deze door Eugene Peterson oorspronkelijk in het Engels is geschreven. Peterson baseerde zijn vertaling op de grondteksten, maar heeft daarbij vooral gezocht naar woorden en beelden die aansluiten bij onze tijd. Zijn verwoording van de Bijbel is in de Engelstalige wereld goed ontvangen, juist ook als alternatief naast bestaande bijbelvertalingen die voor een meer liturgische of formele benadering gekozen hebben. The Message of Hope in het Nederlands is uitermate geschikt voor evangelisatie, maar ook voor persoonlijk gebruik.

paperback - 128 pag - €4,95 - ISBN 978-90-3381-743-4

Aanbevelingen
'The Message is een van de meest aansprekende bijbelvertalingen die ik ken. Het eigentijdse, sprankelende karakter maakt dat vertrouwde teksten soms op heel andere wijze binnenkomen en mij onverwachts weten te raken.' Daniel de Wolf, auteur van de Straatbijbel, pastor en jongerenwerker

'The Message bruist en laat zien hoe de bijbelwoorden werkelijk bedoeld zijn.' Jan Wolsheimer, voorganger Cama Parousia Woerden

'Taal verandert. Nieuwe woorden worden geboren, oudere taal verliest aan impact. Daarom zal er altijd behoefte zijn aan een leesbijbel die dicht bij de mensen staat. Dat is The Message, maar The Message is meer dan dat. Deze eigentijdse vertaling staat ook dicht bij het hedendaagse beeld van God als liefdevolle en betrokken Vader.' Henk Rothuizen, hoofd Nazorg Evangelische Omroep

'Ik ben zo ongelooflijk blij dat de Message of Hope nu uitkomt in het Nederlands. De stijl is niet alleen hedendaags, maar ook poëtisch en grijpt me daarom (op een goede manier) naar de keel. Het raakt me in m'n hart. Oude Godsverhalen in een nieuwe jas! En al lezend denk ik: wat zit die jas me goed. Ik kan niet stoppen met lezen... Van harte aanbevolen!' Kees Kraayenoord, zanger, spreker en aanbiddingsleider Mozaiek 0318


Reageren