#Tb 15 euro gift
Enquête: 030-Mag een christen scheiden? Ja Nee

Uw mening

070 ‘Drogredenen tegen Jodenzending’

Met ‘plausibele drogredenen’ stellen veel christenen verspreiding van het Evangelie onder Joden in dubieus daglicht. Dat schrijft Ton Stier in IB Magazine. Dat is het blad van de zich op verspreiden van Bijbels onder Joden gerichte organisatie ‘Israël en de Bijbel’, waarvan hij directeur is.

Uw mening: 070-Hebben christenen de opdracht de Joden het Evangelie te verkondigen?

Hij haalt er de vraag van de slang aan Adam en Eva bij: Heeft God gezegd dat u niet val alle bomen mag eten? De klemtoon lag niet op het niét eten, want van alle bomen mocht dat, behalve van de boom van kennis van goed en kwaad. Met een dergelijke verdraaiing heeft ook het verzet tegen evangelisatie, c.q. Bijbelverspreiding, onder Joden te maken, zegt Stier.

Daaraan ligt bijvoorbeeld de drogreden ten grondslag dat God christenen niet nodig heeft en God Zelf met Zijn volk wel klaar komt. Inderdaad heeft de Heer geen mensen nodig, maar het ontslaat gelovigen niet van de plicht het Goede Nieuws aan iedereen te brengen, schrijft Stier. Ook de aan de kerkgeschiedenis jegens Joden klevende wandaden, die christenen het recht zouden ontnemen hen het Evangelie te brengen, schuift Stier terzijde. Het gaat niet om een recht, maar om een plicht. Hij wijst er op dat Paulus, die de gemeente had vervolg, zei: “En wee mij als ik het Evangelie niet verkondig.”

Men moet oppassen voor drogredenen, al kijken die plausibel, om Joden het Leven te onthouden, schrijft Stier. Hij wijst naar een artikel in hetzelfde blad, waarin Ruben Hadders de aandacht vestigt op Paulus’ uitspraak: ‘Ik schaam mij het Evangelie niet.’ Ondanks verzet dat hij ondervond van zijn volksgenoten tegen zijn boodschap.

Reageren


vader Jakob

19-02-2017 10:16
@ Herman Degenhart
Wat een eng wettisch verhaal heb je hier. Ik hoop maar dat je beseft dat als je zelf de wet wilt houden, je ook gehouden bent alle geboden te houden, en dat kun je niet...
dan heb je van leven uit genade door geloof weinig begrepen...
Hou alsjeblieft je mond over homoseksuelen. Andermans zonden zijn altijd nogal makkelijk te benoemen he?
Verbazingwekkend genoeg hoor ik bijna nooit porno-kijken als voorbeeld genoemd van "ernstige zonde".

De Joden hebben als elk mens Christus nodig, en niet zo'n klein beetje ook. Zonder Hem, onder de Wet, is er geen leven mogelijk voor de zondaar!

Herman Degenhart

19-02-2017 09:43
Jezus bracht niet het Evangelie, maar bracht de Thora gereinigd zogezegd van de scherpslijperij van de Farizeeërs. Pas de Apostelen na Hem konden het Evangelie brengen zoals wij dat kennen, dus dat wij niet voor onze zonden hoeven te sterven omdat Jezus dat voor ons gedaan heeft. Althans als wij over onze zonden berouw tonen en ons daarvan bekeren. Want gaan wij door met zondigen, zoals o.a. homoseksuelen doen, dan wijzen wij het volbrachte werk van Jezus af en zullen derhalve alsnog voor onze zonden sterven.

Henk Schouten

16-02-2017 03:55
Ik stem van harte in met Ton Stier. Het is verbijsterend dat er altijd weer geluiden zijn die het evangelie voor Joden niet noodzakelijk of zelfs verwerpelijk vinden. Jezus kwam als eerste tot Joden met het evangelie, het werd op de Pinksterdag als eerste aan de Joden in Jerusalem gebracht. Paulus ging steevast eerst naar de synagoge om zijn volksgenoten van Jezus te vertellen. Waar halen velen vandaag toch het idee vandaag dat deze dingen tegenwoordig anders liggen? Niet uit de Bijbel.