#Tb 15 euro gift
Enquête: 039-Ik geloof dat er leven is na de dood! Ja Nee

Opinie

Politiek correct vaak manipulatie

Ook in evangelische kring werkt de dwang tot politieke correctheid door, constateert voormalig zendeling (in Guiné Bissau), spreker en auteur Hans Frinsel, in Het Zoeklicht. Vaak is politiek correct gewoon manipulatie en in strijd met Bijbelse principes, zegt hij. Frinsel komt die in zowel politieke als theologische discussies tegen.

Men maakt eerst een karikatuur van zijn tegenstander. “Vervolgens is het zeer gemakkelijk die karikatuur neer te sabelen”, schrijft Frinsel. Dat was ook zo met Johannes de Doper, een veel vastende geheelonthouder, die derhalve door de hem als een bedreiging ziende elite ervan werd beschuldigd een demon te hebben. De Here Jezus at en dronk wel en werd door dezelfde elite als ‘veelvraat en dronkaard’ neergezet. “Paulus predikte de redding door genade en hem werd verweten dat hij mensen leerde ‘het kwade te doen zodat het goede er uit voort zou komen’ (Romeinen 3:8). Met zulke valse karikaturen probeerden de tegenstanders van het Evangelie een vooroordeel te creëren bij het grote publiek,” aldus Frinsel, die een dergelijke strategie in deze tijd ontwaart.

Wilders
Wie bijvoorbeeld het moderne denken over homofilie niet klakkeloos volgt, wordt al gauw uitgemaakt voor ‘homofoob’, zoals alles wat niet strookt met de vermeende politieke correctheid het etiket ‘fobie’ krijgt opgeplakt. Er is, schrijft Frinsel, absolute intolerantie t.o.v. afwijkende gedachten over wat door een dwingende meerderheid tot verplichte politieke correctheid is verheven.
De auteur kreeg zelf de wind van voren toen hij in een preek alleen had gezegd dat wat ongehuwd samenwonen en homoseksuele relaties betreft Gods Woord een hoger gezag heeft dan de heersende cultuur.

Iets dergelijks geldt voor de islam. De elite verwijt Wilders, volgens Frinsel terecht, anti-pluralisme, maar maakt zich in reacties daar zelf ook schuldig aan. “De felle kritiek op Wilders lijkt vooral te fungeren als camouflage voor eigen falen en onmacht om iets aan de mislukte integratie te doen. En mensen die vraagtekens zetten bij de goede bedoelingen van de islam, worden door de progressieve elite reflexmatig voor ‘islamofoob’ uitgemaakt.” Terwijl, citeert Frinsel de Berlijnse hoogleraar Ruud Koopmans, wetenschappelijk onderzoek uitwees dat 10 á 20 % van de moslims bereid is geweld te accepteren.

Scriba René de Reuver van de PKN vindt dat de islam een religie van vrede is, maar dat valt – zegt Frinsel – noch op islamitische geschriften noch op de realiteit te baseren.
 
Ook voormalige imam en nu christen Nabeel Qureshi zegt dat in zijn boek ‘Ik zocht Allah en vond Jezus’. Die is dan ook fel gekant tegen westerse leiders die de islam een godsdienst van vrede noemen. Als moslims wél vredelievend zijn, komt dat volgens hem door een gebrek aan kennis omtrent de bronnen van hun godsdienst, zegt hij.

Frinsel over het boek: “Een vrijzinnige islam zou het antwoord zijn. De islam zou afstand moeten nemen van een aantal zaken die haar geschriften en oprichter leren. Dat is in de ogen van diezelfde islam echter een doodzonde.” Men moet, spreekt Frinsel de ex-imam na, moslims niet gelijkstellen aan de islam en hen tegemoet treden met de liefde van Christus. “We hebben een reddend Evangelie en de plicht dat met hen te delen.”

Reageren


Henk Schouten

17-02-2017 08:22
Frinsel slaat de spijker op zijn kop. Het liberaal narcisme heeft geen antwoord op de werkelijkheid, het gevaar van de Islam. Links Nederland poogt stemmen te werven aan die kant van de samenleving.
Wat ben ik blij dat vrede en veiligheid niet afhangt van politiek correcte dieren, maar van Jezus Christus, Gods Zoon. Hij zal de were vrede brengen. Daar zie ik naar uit, veel belangrijker dan de komende verkiezingen.